Zajęcia pozalekcyjne

 • Zarządzanie własnym wizerunkiem w sieci - unikanie zagrożeń w cyberprzestrzeni” oraz innowacje w informatyce(technologia druku 3D).

 • kółko muzyczne / szkolny zespół

 • warsztaty scenopisarstwa

 • Motion Graphics "Strategie narracyjne w animacji czyli co działa versus co nie działa"

 • historyczny projekt edukacyjny Żelazny Most/ wyjazdy naukowe archeologia 

 • warsztaty z kaligrafii

 • wyjazdy do teatru, opery i filharmonii

 • kółko malarskie we współpracy z wykładowcami z Publicznego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim w umowy partnerskiej

 • wykłady z geografii prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach umowy partnerskiej z Wydziału Geografii

 • kółko historycznych gier planszowych

 • język łaciński

 • warsztaty przygotowania do wystąpień publicznych w języku ojczystym oraz angielskim

Kalendarz zajęć pozalekcyjnych: