Wiewiórki on-line
 

 Od kwietnia 2020 uczniowie i nauczyciele szkoły, mają dostęp do całej platformy OFFICE 365 A1. Wszystkie komponenty (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook,Teams, SharePoint, Stream,Power App, Yammer) są dostępne dla naszych uczniów i nauczycieli za darmo.. Wszystkie powyższe aplikacje działają w przeglądarce internetowej (dowolnej) – nie pobiera się i nie instaluje się na komputerze żadnego oprogramowania( choć można np Thems, czy One Drive etc)

Uczniowie oraz rodzice, kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny, oraz skrzynki słubowe OFFICE 365.

  

 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
21.12.2020 r.
 

Miło jest Nam poinformować, że otrzymaliśmy właśnie oficjalną informację od Manager Programu Microsoft dla Edukacji, pani Agaty Kapica, że Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60otrzymało tytuł Szkoła w Chmurze Microsoft. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa. Microsoft Teams i inne rozwiązania Microsoft w ramach bezpłatnego Office 365 A1 stworzone dla edukacji umożliwiają uczniom i zdalną naukę. Materiały i zadania mogą zostać udostępnione w trybie online, a uczniowie, nauczyciele współpracować przy pomocy zdalnych komunikatorów, które pozwalają zarówno na pracę grupową, jak i indywidualną.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

-szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami;
-szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów;
-szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły;

 

Dzięki temu dołączamy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft i zostaniemy wyróżnieni specjalnym certyfikatem oraz tabliczką: "Szkoła w Chmurze Microsoft".