«gru 2021»
ponwtośroczwpiąsobnie
 1234
5
6789101112
131415161718
19
2021
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

   

 

WSPÓŁPRACUJEMY:


            Liceum Staszów
  Najnowsze zdjęcia:

Pomagają nam: 
 


  Dziękujemy
Statut i Regulaminy

Statut szkoły (02-09-2019) 
Regulamin diagnozy- egzaminu po klasie trzeciej
Program profilaktyczno- wychowawczy  Podkowianskie LO nr 60
Szczegółowy harmonogram działań profilaktyczno- wychowawczyh  w PLO60
System działań interwencyjnych
Zasady oceniania uczniów z dostosowaniami 
Regulamin przyznawania stypedium szkolnego
Wniosek o wypłatę stypendium na konto
Regulamin samorządu klasowego 
Regulamin samorządu szkolnego
Regulamin studniówki Podkowiańskiego LO nr 60
Załącznik do regulaminu studniówki Podkowiańskiego LO nr 60
Regulamin wielofunkcyjnego boiska szkolnego
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PODKOWIAŃSKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM NR 60 W PODKOWIE LEŚNEJ
Procedury postępowania w PLO60 w sytuacji: 1)wypadku ucznia, 2)Gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków i środków odurzających,3) Gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, 4) Gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
 Procedura organizacji pracy w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60  od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników i uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego


Regulaminy przedmiotowe
Język Polski - (Beata Wróblewska)
 Język Polski - (Michał Dudek)
Matematyka ( Agata Winiarska+Szymon Czupryński) 
Matematyka (Monika Bielińska)
 Historia i WOS - rozszerzenie
Geografia
 Informatyka 
 Biologia
 Fizyka poziom podstawowy
 Fizyka poziom rozszerzony
 Chemia
 Przedsiębiorczość 
Ekonomia w praktyce 
Język Angielski (Nina Mierowska)
Język Angielski i Język Rosyjski  (Bartłomiej Bromirski)
 Język Niemiecki
Język francuski (Agnieszka Pokropek)
 Wychowanie fizyczne 
 Wychowanie fizyczne (kryteria oceniania )


Rozkłady materiału
Matematyka ( Agata Winiarska/Szymon Czupryński)   rozszerzenie
Matematyka (Monika Bielińska)
 Historia klasa pierwsza po szkole podstawowej  zakres podstawowy
 Historia klasa druga  po szkole podstawowej  zakres podstawowy 
Wiedza o społeczeństwie klasa pierwsza po szkole podstawowej  zakres podstawowy
 Wiedza o społeczeństwie klasa pierwsza po szkole podstawowej  zakres podstawowy
 Historia klasa pierwsza po szkole podstawowej  zakres rozszerzony
 Historia klasa druga po szkole podstawowej  zakres rozszerzony
 WOS klasa pierwsza po szkole podstawowej  zakres rozszerzony
Historia klasa druga i trzecia - zakres rozszerzony(po gim)
 Wiedza o spoleczeństwie druga i trzecia klasa - zakres rozszerzony
 Podstawy przedsiębiorczości 
 Podstawy przedsiębiorczości 2
 Podstawy przedsiębiorczości 3
 Geografia poziom podstawowy po szkole podstawowej
 Geografia poziom podstawowy i rozszerzony
 Chemia  zakres podstawowy
 Chemia zakres rozszerzony
 Fizyka zakres podstawowy
 Fizyka zakres rozszerzony
 Biologia zakres podstawowy
 Biologia zakres rozszerzony cz.1
 Biologia zakres rozszerzony cz.2
 Biologia zakres rozszerzony cz.3
 Informatyka - zakres podstawowy
 Informatyka - zakres rozszerzony
Język polski 1
Język polski 2
Język polski 3
Język polski 1 (Michał Dudek)
Język niemiecki klasa  1 poziom podstawowy 
Język niemiecki klasa  2 poziom podstawowy 
Język niemiecki klasa  3 poziom podstawowy 
 Język niemiecki klasa 3  po  gimnazjum
Język francuski 1 liceum
Język francuski 2 liceum
Język francuski  3 liceum
Język rosyjski  Bartłomiej Bromirski  poziom podstawowy klasa 2
Język Angielski  Bartłomiej Bromirski  poziom podstawowy klasa 1
Język Angielski  Bartłomiej Bromirski  poziom podstawowy klasa 2
 Wychowanie Fizyczne
 Wychowanie do życia w rodzinie
 

 Wymagania Edukacyjne 

Język Polski - (Beata Wróblewska) poziom podstawowy 
 Język Polski  ( Klasa I, II Beata Wróblewska)
 Geografia 1. p.podstawowy
 Geografia 1. p.rozszerzony
 Geografia 2. p.rozszerzony
 Geografia 3. p.rozszerzony
Matematyka  poziom podstawowy klasa 1 (po szkole podstawowej)
Matematyka (A.Winiarska)- poziom podstawowy klasa 2
Matematyka (A.Winiarska)- poziom podstawowy klasa 3
Matematyka  poziom podstawowy klasa 1 (po szkole podstawowej)
Matematyka (A. Winiarska)- poziom rozszerzony klasa 2
Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy
Historia zakres podstawowy
Historia zakres rozszerzony 1
Historia zakres rozszerzony 2
Historia zakres rozszerzony 3
Historia zakres rozszerzony 4
Wiedza o Społeczeństwie  zakres rozszerzony 1
Wiedza o Społeczeństwie zakres rozszerzony 2
Edukacja dla Bezpieczeństwa
 Chemia cz.1
 Chemia cz.2
Informatyka 
Biologia zakres podstawowy
Biologia zakres rozszerzony cz.1
Biologia zakres rozszerzony cz.2
Biologia zakres rozszerzony cz.3
 Język angielski( B.Bromirski) 
 Język niemiecki  klasa  1 (PP)
 Język niemiecki  klasa  2i3 (PP)
 Język niemiecki  klasa  3 (PP)
Język francuski  ( Agnieszka Pokropek)

                    POBIERZ:

                  
                      SZKOŁA


    ABC zajęc online w PLO60
                 instrukcje


               Logowanie

 
             
                 Catering
 
           +48 601 922 888 
_________________________ 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2022