Statut i Regulaminy

Statut szkoły (02-09-2019) 
Program profilaktyczno- wychowawczy  Podkowianskie LO nr 60
Szczegółowy harmonogram działań profilaktyczno- wychowawczyh  w PLO60
System działań interwencyjnych
Zasady oceniania uczniów z dostosowaniami 
Regulamin przyznawania stypedium szkolnego
Wniosek o wypłatę stypendium na konto
Regulamin samorządu klasowego 
Regulamin samorządu szkolnego
Regulamin studniówki Podkowiańskiego LO nr 60
Załącznik do regulaminu studniówki Podkowiańskiego LO nr 60
Regulamin wielofunkcyjnego boiska szkolnego
Procedury postępowania w PLO60 w sytuacji: 1)wypadku ucznia, 2)Gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków i środków odurzających,3) Gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, 4) Gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
 Procedura organizacji pracy w Podkowiańskim Liceum Ogólnokształcącym nr 60  od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników i uczniów w czasie zagrożenia epidemicznego


Regulaminy przedmiotowe
Język Polski - (Beata Wróblewska)
Matematyka ( Agata Winiarska) 
Matematyka (Monika Bielińska)
 Historia i WOS
 Historia i WOS - rozszerzenie
 Historia i Społeczeństwo
 Przyroda
Geografia
 Informatyka 
 Biologia
 Fizyka poziom podstawowy
 Fizyka poziom rozszerzony
 Chemia
 Przedsiębiorczość 
Ekonomia w praktyce 
 Język Angielski (Urszula Duda-Szelińska) 
Język Angielski (Nina Mierowska)
Język Angielski i Język Rosyjski  (Bartłomiej Bromirski)
 Język Niemiecki
Język francuski (Agnieszka Pokropek)
 Język hiszpański-(Beata Majewska)
 Wychowanie fizyczne 
 Wychowanie fizyczne (kryteria oceniania )


Rozkłady materiału
Matematyka ( Agata Winiarska) 2020/2021
Matematyka (Monika Bielińska)
 Historia i Społeczeństwo
 Historia klasa pierwsza po szkole podstawowej  zakres podstawowy
 Historia klasa druga  po szkole podstawowej  zakres podstawowy 
Wiedza o społeczeństwie klasa pierwsza po szkole podstawowej  zakres podstawowy
 Wiedza o społeczeństwie klasa pierwsza po szkole podstawowej  zakres podstawowy
 Historia klasa pierwsza po szkole podstawowej  zakres rozszerzony
 Historia klasa druga po szkole podstawowej  zakres rozszerzony
 WOS klasa pierwsza po szkole podstawowej  zakres rozszerzony
 Historia klasa pierwsza ( od drugiego semestru) -klasa druga -zakres rozszerzony ( po gim)
Historia klasa druga i trzecia - zakres rozszerzony(po gim)
 Wiedza o spoleczeństwie klasa pierwsza ( semestr drugi) druga klasa - zakres rozszerzony(po gim) 
 Wiedza o spoleczeństwie druga i trzecia klasa - zakres rozszerzony
 Podstawy przedsiębiorczości 
 Ekonomia w praktyce
 Geografia poziom podstawowy po szkole podstawowej
 Geografia poziom podstawowy i rozszerzony
 Chemia  zakres podstawowy
 Chemia zakres rozszerzony
 Fizyka zakres podstawowy
 Fizyka zakres rozszerzony
 Biologia zakres podstawowy
 Biologia zakres rozszerzony cz.1
 Biologia zakres rozszerzony cz.2
 Biologia zakres rozszerzony cz.3
 Informatyka - zakres podstawowy
 Informatyka - zakres rozszerzony
Język polski 1
Język polski 2
Język polski 3
Język niemiecki klasa  1 poziom podstawowy 
 Język niemiecki klasa 2  po  gimnazjum
 Język niemiecki klasa 2  po  gimnazjum
 Język niemiecki klasa 2 po szkole podstawowej
Język hiszpański (Beata Majewska)
Język francuski 1 liceum
Język francuski 2 liceum
Język francuski  3 liceum
Język rosyjski  Bartłomiej Bromirski  poziom podstawowy klasa 2
Język Angielski  Bartłomiej Bromirski  poziom podstawowy klasa 1
Język Angielski  Bartłomiej Bromirski  poziom podstawowy klasa 2
 Język Angielski  Urszula Duda zakres rozszerzony klasa 1
 Język Angielski  Urszula Duda zakres rozszerzony klasa 2
 Język Angielski  Urszula Duda zakres rozszerzony klasa 3
 Wychowanie Fizyczne
 Wychowanie do życia w rodzinie
 

 Wymagania Edukacyjne 

Język Polski - (Beata Wróblewska) poziom podstawowy 
 Język Polski  ( Klasa I, II Beata Wróblewska)
 Geografia 1. p.podstawowy
 Geografia 1. p.rozszerzony
 Geografia 2. p.rozszerzony
 Geografia 3. p.rozszerzony
Matematyka  poziom podstawowy klasa 1 (po gimnazjum)
Matematyka  poziom podstawowy klasa 1 (po szkole podstawowej)
Matematyka (A.Winiarska)- poziom podstawowy klasa 2
Matematyka (A.Winiarska)- poziom podstawowy klasa 3
Matematyka  poziom rozszerzony klasa 1 (po gimnazjum)
Matematyka  poziom podstawowy klasa 1 (po szkole podstawowej)
Matematyka (A. Winiarska)- poziom rozszerzony klasa 2
Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy
Historia zakres podstawowy
Historia zakres rozszerzony 1
Historia zakres rozszerzony 2
Historia zakres rozszerzony 3
Historia zakres rozszerzony 4
Wiedza o Społeczeństwie  zakres rozszerzony 1
Wiedza o Społeczeństwie zakres rozszerzony 2
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Przyroda (biologia)
Przyroda (fizyka)
Przyroda( geografia)
 Przyroda
 Chemia cz.1
 Chemia cz.2
Informatyka 
Biologia zakres podstawowy
Biologia zakres rozszerzony cz.1
Biologia zakres rozszerzony cz.2
Biologia zakres rozszerzony cz.3
 Język angielski ( Urszula Duda) zakres rozszerzony
 Język angielski( B.Bromirski) 
 Język niemiecki  klasa  1 (PP)
 Język niemiecki  klasa  2i3 (PP)
 Język niemiecki  klasa  3 (PP)
Język hiszpański ( Beata Majewska)
Język francuski  ( Agnieszka Pokropek)