Rekrutacja

Poniżej znajdą Państwo informacje o: terminach i zasadach rekrutacji na dany rok szkolny, w plikach pdf naszą ofertę edukacyjną. Zachęcamy do skorzystania z przewodnika multimedialnego, w którym zebraliśmy wszystkie informacje o naborze do Liceum.

_________________________________________________________________________________

Spotkania informacyjnekandydatów do klas pierwszych.

-19 lutego 2021 r (piątek) godz. 18:00 Dzień otwarty ON-LINE- WEBINARIUM
Rekomedowane przeglądarki Chrome/ EDGE



-29 kwietnia 2021 r. (czwartek) -godz.10:00-13:00 Dzień Otwarty na "wiewiórek” na świeżym powietrzu 

W trakcie spotkań z Dyrektorem szkoły,  zostanie omówiona oferta edukacyjna oraz: 
a) zasady rekrutacji
b) wybór przedmiotów (rozszerzonych)
c) działalności szkoły w środowisku lokalnym
d) zajęcia dodatkowe

 Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej.pdf (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)

________________________________________________________________________________

Harmonogram rekrutacji 

1. Zapisy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne–od 19 lutego  do 18 czerwca 

2. Rozmowy kwalifikacyjne-  21, 22 i 23 czerwca

3.Dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły: 25- 29 czerwca

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 30 czerwca

5. Przyjmowanie  oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły):  30 czerwca – 2 lipca

6 Wpłata wpisowego: od 30 czerwca do 2 lipca

7. Przyjęcie osób z list rezerwowych: od 5 lipca do 7 lipca

8. Przyjmowanie  oryginałów dokumentów (świadectwo zdanego egzaminu):  8 lipca- 10 lipca 

Wyjaśniamy:

1 i 2)  Podania o przyjęcie do szkoły składamy osobiście do sekretariatu do 18 czerwca 2020 r (podanie pobieramy ze strony tutaj) wraz z opłatą za rozmowę (100 zł). Rozmowy z kandydatami, będą odbywały się według ustalonego harmonogramu rekrutacji w dniach 21,22,23 czerwca wg. Listy-wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

PROSIMY PAMIĘTAĆ:
- o dokładnym wypełnieniu podania (podpisy rodziców/opiekunów oraz kandydata we wskazanych miejscach, druga strona podania uzupełniana przez wychowawcę
- jeśli kandydat do szkoły posiada opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub orzeczenie lekarskie, nalży dołączyć ksero do podania
- ksero świadectwa po klasie 7
- zachęcamy również do dołożenia zaświadczeń o wolontariacie, dyplomów i wyróżnień, którymi nasi kandydaci chcieli by się pochwalić
- opłata za rozmowę przyjmowana jest gotówką w sekretariacie szkoły ( przyjmowana wraz z kompletem dokumentów)

3) W dniach: 25-29 czerwca 2021  w godz. 09.00—13.00 należy przynieść do sekretariatu liceum kserokopię świadectwa ukończenia szkoły Złożenie kserokopii jest warunkiem rozpatrzenia kandydatury przyjęcia do liceum !

4) Ogłoszenie listy przyjętych do liceum – 30 czerwca 2021 (środa)- wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie , będzie wywieszona również lista na tablicy ogłoszeń przed szkołą od godz. 10.00

5) W dniach od 30 czerwca do 02 lipca 2021, kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał: świadectwa ukończenia szkoły!

6) W dniach od 30 czerwca do 02 lipca 2021 rodzice przyjętych do liceum uczniów wpłacają na konto szkoły wpisowe. W tytule przelewu proszę wpisać : wpłata na cele statutowe szkoły.  Wpisowe jest bezzwrotne!

-Uwaga:  brak oryginału świadectwa i wpłaty wpisowego do wyznaczonego terminu tj.02 lipca 2021 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum.

7)  W dniach 05 lipca do 08 lipca będą przyjmowane  kolejne osoby z listy rezerwowej. Kandydaci przynoszą oryginały świadectw i wpłacają  kwotę wpisowego, która jest bezzwrotna.

8) W dniach od 08 lipca do 10 lipca 2021, przyjęci kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał świadectwa zdanego egzaminu po klasie 8 szkoły podstawowej.

Kolejne komunikaty  ogłosimy 10 lipca  na stronie szkoły.

-Uwaga:  brak oryginału świadectwa i wpłaty wpisowego do wyznaczonego terminu tj.08 lipca 2021 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum.

_________________________________________________________________________________

Zasady ogólne przyjęć kandydatów do Podkowiańskiego Liceum nr 60

1. Kandydaci do liceum składają: podanie (zamieszczone na stronie szkoły do pobrania tu), kserokopie świadectw (po siódmej klasie szkoły podstawowej) oraz kserokopie opinii/orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, wnoszą również opłatę za rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego opisane są w regulaminie rekrutacji (poniżej do pobrania)

Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej.pdf (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)

Regulamin przyjmowania uczniów do Liceum w trakcie roku szkolnego.pdf  (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

Nauka w liceum jest płatna - informacje szczegółowe opłatach na dany roku szkolny znajdując się w pliku płatności <<TUTAJ >>

Oferta Edukacyjna Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego 2021/2022 po szkole podstawowej (cykl czteroletni). 

  porównanie godzin PLO60/MEN

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są wpłacić wpisowe w wyznaczonym terminie od daty ogłoszenia listy wyników. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną, przeznaczoną na rozwój szkoły.

W wyznaczonym terminie kandydaci składają również oryginały świadectw: ukończenia szkoły i zdanym egzaminie  oraz posiadane opinie psychologiczne lub orzeczenia lekarskie.

 ___________________________________________________________

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI REKRUTACJI

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny :
-  22 729 10 80 ( w godzinach 9:00-15:00) Uwaga w czasie dyżurów wakacyjnych obowiązują inne godziny pracy
-  606 644 269 (Dyrektor)
-  608 676 426 (Wicedyrektor)

mail:  rekrutacja@wiewiory.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniżej  filmy promujący szkołę
autorstwa uczniów
Zobacz jak do nas dojechać.

 

 
 
 

                    POBIERZ:

Plan zajęć od  .09.2021  
Statut, regulaminy przedmiotowe  
Kalendarium 2021/2022  
Podanie o przyjęcie do LO  
Płatności 2021/2022  
Procedura wydawania duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Podkowiańskim LO nr 60  
Zestaw podręczników 2019/2020/2021/2022 
 
(PO GIMNAZJUM)
 
Zestaw podręczników 2020/2021 
 
(PO SZ. PODSTAWOWEJ)
 
Dzwonki w Podkowiańskim Liceum  
Oceny w Podkowiańskim Liceum   
Ramowy plan nauczania w PLO60 (po gimnazjum)  
Ramowy plan nauczania w PLO60 (po szkole podstawowej)  
     
  Informacje:  
     
Sobotnie poprawy 2021/2022 semestr I
 
     
  Zagadnienia na poprawy  
-Matematyka (Pani Winiarska) poziom podstawowy  
-Matematyka (Pani Winiarska) poziom rozszerzony  
-Lektury wakacyjne język polski wszystkie klasy  
-Poprawa roku matematyka klasaIIB  
-Poprawa roku wychowanie fizyczne klasa I  
Poprawa roku chemia klasa I  
  Uwaga pliki do pobrania po zalogowaniu do OFFICE 365 (na swoje konto)  
     
     
  Program wyjazdu integracyjnego 14-17.09.21
klasy1,2,3a
 
     
   Program wyjazdu integracyjnego 14-17.09.21
klasa 3B(po gimnazjum)
 

                  
                      SZKOŁA

    ABC zajęc online w PLO60
                 instrukcje


              Logowanie

 
             
       Catering +48 661 139 900
_________________________



 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2022

 


 

 



WSPÓŁPRACUJEMY:

 

               Liceum Staszów