Kameralne otoczenie. Bliskość natury sprzyjająca nauce.Zobacz film promocyjny

Zapraszamy!

.
Aktualności


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Wakacyjne dyżury w liceum:

  • 28.06 do 09.07- od godz. 09.00 do 13.00
    05.07 od godz 10.00 (w tym dniu rozdawane będą świadectwa maturalne). Uwaga! Świadectwa maturalne należy odebrać osobiście lub napisać upoważnienie dla osoby odbierającej dokument. Upoważnienie musi zawierać nr dowodu osobistego osoby upoważnionej
    10.07(SOBOTA) godz. 10.00-12.30

  • 25.08 do 31.08. od godz. 09.00 do 13.00
    W dniach 11.07- 24.08 -sekretariat będzie nieczynny.

 W sprawach administracyjnych, można dzwonić pod numery telefonów:

+48 506 763 160   +48 608 676 426

Uwaga. W zakładce (prawa strona) informacje, znajdują się zagadniania listy lektur i i prace po wakacjach. Ważne terminy:
- 30 sierpnia (poniedziałek) godz.10.00 - egzamin z matematyki chemii i wychowania fizycznego /Agata  Winiarska, Anna Miazek, Izabella Olędzka,  P. Włoczewski, Arkadiusz Leszkiewicz/
-31 sierpnia (wtorek) godz. 10:00- egzamin z fizyki/ Izabella Olędzka, Stanisława Czaj, Agata Winiarska/
-31 sierpnia (wtorek) godzina 13:00 Rada Pedagogiczna
- 1 września (środa) godz. 14.00- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich klas.
Zebranie rodziców klasy pierwszej godz. 17.00


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

2021.07.05 Matura 2021

Zgodnie z zapowiedziami przedstawiamy wyniki matury 2021 w Podkowiańskim LO:-) Zważywszy na trudny rok, wyniki są po prostu bardzo dobre! Zdali wszyscy i to jak!  Zamieszczamy wykresy, i zestawienia ze średnią krajową, z powiatu i w województwie mazowieckim.  Średnia naszego liceum z przedmiotów obowiązkowych pisemnych wyniosła 72% (62% średnia krajowa)*. Wielkie uznanie dla wszystkich maturzystów i całej kadry - kawał dobrej roboty w tych trudnych czasach!  Wyniki z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych:

-język polski 59% (śr: krajowa 55%, powiat 56%, woj.57%)
-matematyka 67% (śr: krajowa 56%, powiat 57%, woj.61%)
-język angielski 89% (śr: krajowa 75%, powiat 79%, woj.78%)

Spośród egzaminów na poziomie rozszerzonym najlepiej wypadli absolwenci, którzy przystąpili do matury z:

-języka angielskiego – 74% (śr: krajowa 65%, powiat 66%, woj.69%)
-historii 70% ( śr: krajowa 37%, powiat 35%, woj.40%)
-geografii – 44% (śr: krajowa 33%, powiat 36%, woj.39%)
-historia sztuki – 44% (śr: krajowa 44%, powiat 41%, woj.47%)

Wśród wyników indywidualnych na poziomie rozszerzonym znajdują się wyniki w bardzo wysokiej i najwyższej 8 i 9 klasie staninowej* (historia, geografia, język angielski). Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia/absolwenta na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników, od 1-najniższy do 9 najwyższy. Gratulujemy wszystkim maturzystom i życzymy dalszych sukcesów podczas rekrutacji na wymarzone kierunki studiów.

Przy tej okazji chcielibyśmy powiedzieć raz jeszcze wszystkim naszym uczniom, że niezależnie od wyników mają przed sobą wiele możliwości. Procenty nie są drugim ja, to Wy decydujecie o sobie. Trzymamy za was kciuki!

*Opracowanie własne na podstawie: Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2021 r., Źródło: CKE i OKE Warszawa.


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Drodzy kandydaci. Ogłaszamy wyniki procesu rekrutacji do klasy pierwszej liceum, w roku szkolnym 2021/2022. Lista osób przyjętych do Liceum i lista rezerwowa zostały wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń( w budynku).  Przypominamy:

1) W dniach od 30 czerwca do 02 lipca 2021, kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał: świadectwa ukończenia szkoły!

2) W dniach od 30 czerwca do 02 lipca 2021 rodzice przyjętych do liceum uczniów wpłacają na konto szkoły wpisowe w kwocie 1500 zł. W tytule przelewu proszę wpisać: wpłata na cele statutowe szkoły. Wpisowe jest bezzwrotne!

-Uwaga:  brak oryginału świadectwa i wpłaty wpisowego do wyznaczonego terminu tj.02 lipca 2021 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum.

3)  W dniach 05 lipca do 08 lipca będą przyjmowane  kolejne osoby z listy rezerwowej. Kandydaci przynoszą oryginały świadectw i wpłacają  kwotę wpisowego, która jest bezzwrotna.

4) W dniach od 08 lipca do 10 lipca 2021, WSZYSCY przyjęci kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał świadectwa zdanego egzaminu po klasie 8 szkoły podstawowej.

-Uwaga:  brak oryginału świadectwa zdanego egzaminu do wyznaczonego terminu tj.10 lipca 2021 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum.

Przypominamy że praca sekretariatu w czasie wakacji odbywa się w trybie wakacyjnych dyżurów!


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Jesteśmy pewni, że wszyscy spędzą wakacje kreatywnie i bezpiecznie. Przypominamy o naszej wakacyjnej akcji wysyłania kartek pocztowych z miejsc w których jesteście na wypoczynku. We wrześniu zrobimy z nich wystawę na tablicy w Liceum. Adres Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 ul wiewiórek 2/4 05-807 Podkowa Leśna.


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Dziś zakończyliśmy rok szkolny, rozdaliśmy świadectwa i ogłaszamy oficjalny początek wakacji:) Dla nas był to szczególny rok, trudny, pełen zwrotów akcji wielości działań, które odbywały się zdalnie. Był to jednak rok, który przypomniał nam jak ważne są dla nas relacje i działania, które podejmujemy w pracy dydaktycznej w tym obszarze. To co było podstawą tworzenia „zdalnej edukacji” to włączenie do działań całej społeczności szkolnej. Zaufali nam rodzice, zaufali nam uczniowie i to właśnie pozytywne relacje i wzajemne zaufanie pozwoliły bez przeszkód kontynuować zdalny tryb pracy przez cały ROK!. A wracając do zakończenia roku:) bardzo miłym akcentem dzisiejszego dnia, była wystawa i konkurs zorganizowany przez Panią Beatę Wróblewską „Fotografia – to trudne?”- Wyniki podamy we wrześniu. Życzymy wszystkim  bezpiecznego wypoczynku i udanych WAKACJI.


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. To dla nas ważne wydarzenie z dwóch powodów. Pani Katarzyna Gacek - autorka książki "W jak morderstwo" , oraz współscenarzystka filmu, jest mamą naszej uczennicy Magdy. W ubiegłym roku Pani Katarzyna Gacek prowadziła w Podkowiańskie Liceum Ogólnokształcące nr 60 zajęcia ze scenopisarstwa. Kilka lat temu podczas letniego wieczoru filmowego przed Liceum, wysłuchaliśmy też przed projekcją filmu wykładu na temat konstrukcji i adaptacji scenariusza filmowego.

Serdecznie zapraszamy na film "Bierzcie żony, mamy, dzieci, babcie, wujków i sąsiadów, i biegnijcie do kina! Bo niezależnie od fajnej historii, sympatycznej bohaterki i zabawnych scen Podkowa w tym filmie jest pokazana tak pięknie, że szok"


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Nie odpuszczamy  Na początku czerwca postawiliśmy na inne metody realizacji podstaw programowych. Wszystkie zajęcia miały na celu integracje zespołów klasowych przy jednoczesnej realizacji podstaw z przedmiotów i właśnie je kończymy- mając poczucie zadowolenia. Wczoraj wyjazdy rowerowe wszystkich klas, dziś klasa IIB wraz z wychowawcą Bartłomiejem Bromirskim oraz Przemysławem Głowackim zwiedzają Łódź (historia sztuki), a klasy I i IIa w ramach Klubu Inteligencji Finansowej zdobywały wiedzę z zakresu przedsiębiorczości przy pomocy gry Eurocash.

Dobiegają końca rozmowy rekrutacyjne do naszego Liceum. Wszystkim kandydatom, życzymy sukcesów, poradziliście sobie wyśmienicie- macie wspaniałe zainteresowania i pięknie o nich opowiadacie. Przypominamy, że w dniach 25-29 czerwca czekamy na kserokopie świadectwa ukończenia szkoły, ogłoszenie listy przyjętych: 30 czerwca.


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Trochę się u nas działo bieżącym roku szkolnym, pomimo panującej na świecie pandemi COVID-19 i zmian. Chcemy pokazać naszą pracę podsumowując rok w obrazkach, choć to tylko tyko część naszej działalności. Wiecej zdjęć znajdziecie w galeriach na naszej stronie. Życzymy miłego oglądania. 


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

No i tak musiał zakończyć się dzisiejszy upalny dzień. Grupa geografów z rozszerzenia wraz z Panią Katarzyną Pierczyk postanowiła nie zniechęcać się i udać się na wycieczkę do Kampinowski Park Narodowy i znowu nie żałowaliśmy  udało nam się przejść bardzo piękną trasę. Lekcja biologii, czekając na wakacje:)


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Zamieszczamy fotorelację z dzisjejszych zajęć języka polskiego klasy 2B w formie zaplanowanego spaceru po Warszawie- śladami bohaterów „Lalki „ Bolesława Prusa opiekunowie – Beata Wróblewska i Bartłomiej Bromirski. Klasa klasy 2a w ramach zajęć historii i wiedzy o społeczeństwie wybrała się z Panią Agnieszką Pokropek i Panem Pawłem Włoczewskim na wystawę do Pałacu Kultury i Nauki; Muzeum Rocka Jarocin – Stacja Wolność!

Przy okazji chcieliśmy przypomnieć, że w naszej szkole podczas Podkowiańskiego Festiwalu Historycznych Gier Planszowych gościliśmy wystawę z IPN odział w Łodzi- Jarocin w obiektywie bezpieki.


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

A dziś klasa pierwsza z wychowawczynią Panią Anną Miazek wybrała się w ramach zajęć biologii i przyrody z wizytą do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego Niestety dziwadło olbrzymie nie poczekało na nas.


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Był czas alternatywnych zajęć fizycznych teraz czas na kulturę. Ważnym punktem wypełniania podstawy programowej w naszej szkole, są wyjazdy  w ramach przedmiotów .Dziś wszystkie klasy realizowały program historii sztuki i języka polskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pan Przemysław Głowacki przygotował lekcję w której tematem były zagadnienia związane z wystawą Różne spojrzenia. Malarstwo holenderskie i flamandzkie z Kolekcji ERGO Hestii. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i obserwowania naszych działań w ostatnich tygodniach tego specyficznego roku szkolnego. Przed nami jeszcze kilka wyjść w ramach przedmiotów.


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Wyniki konkursu plastycznego. Umknęła nam BARDZO ważna informacja. Wczoraj po obejrzeniu i omówieniu wszystkich złożonych prac konkursowych, postanowiliśmy nagrodzić trzy prace w ogłoszonym kilka tygodni temu konkursie plastycznym promującym podkowę leśną Pierwszą nagrodę za plakat otrzymała Julia Marek. Zdecydowaliśmy się też wyróżnić prace Zosi Pasoń oraz Jakuba Pałkiewicza. Wszystkim gratulujemy, nagrody i wyróżnienia zostaną rozdane na koniec roku szkolnego.Nagrodzone prace można obejrzeć (TUTAJ)


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Dziś zajęcia przedsiębiorczości wyglądały nieco inaczej. Już w ubiegłym roku odbyły się pierwsze spotkania z edukacyjną planszówką EUROCASH. Dziś klasa druga sprawdziła ją w praktyce. Gra jest symulacją biznesowego życia w którym każdy gracz wciela się w postać przeciętnego Polaka z określonym bagażem finansowym, oszczędnościami i miesięcznymi zarobkami, a jego zadaniem jest zdobyć jak największy przychód ze swoich inwestycji w czasie gry oraz wykupienie swojego wcześniej wybranego marzenia. Grę poprzedził wykład pani Magdaleny Kulczyckiej na temat przedsiębiorczości Było też smacznie - pizza dostarczona przez Pizzerię Bazylia  Gry dostępne są już w naszym Liceum( otrzymaliśmy kilka egzemplarzy, a kolejne grupy zostaną przeszkolone w kolejnym tygodniu Spotkania realizowane są w ramach Projektu Współpracy pn. ”Kluby Inteligencji Finansowej” (KIF) finansowany z pomocą środków PROW na lata 2014-2020 realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zielone Sąsiedztwo".


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

2021.06.10 Klasy na kajakach

Naszą odpowiedzią na trudny czas, w którym obecnie wszyscy się znaleźliśmy, jest organizacja alternatywnych zajęć ruchowych We wtorek klasa IIB wraz z wychowawcą Panem Bartłomiejem Bromirskim oraz Panią Agatą Winiarską rozpoczęli cykl wyjazdów klasowych na spływ kajakowy(zakończony ucztą grilową). Środa należała do klasy pierwszej Pani Anny Miazek oraz Pani Beaty Wróblewskiej. Dziś podczas spływu klasy 2 a Pani Agnieszki Pokropek  dodatkową atrakcją był  spektakl zaćmienia słońca oraz wspólne klasowe ognisko. Serdecznie dziękujemy firmie Kajakkajaki za super opiekę i zaprezentowanie malowniczej trasy w okilicach Piaseczna. Zobaczcie jak wyglądał cały tydzień.


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

... Jak postrzegamy siebie i jak postrzega nas grupa. Zajęcia matematyki w innej odsłonie. Ćwiczenie integrujące polegające na zadaniu, aby każdy z uczestników zakończył zajęcia z kartką na której otrzymał jedno pozytywne zdanie na swój temat od każdej osoby. 


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Najważniejszy dzień życia- opowieści bohaterów Szekspira. Przygotuj omówienie swojej kompozycji! Zobaczcie prace mini wystawy z języka polskiego klasy 1.


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Nadchodzi koniec roku szkolnego, a razem z nim czas na podsumowanie Młodych w Akcji+ Dziś uroczysta konferencja podsumowująca (online) na której Krzysztof, Maksym i Rafał z klasy pierwszej prezentować będą swój projekt, nad którym pracowali kilka miesięcy. Już dziś chcemy wam zaprezentować jego część. Projekt "Bezpiecznie na rowerze" powstał w celu przypomnienia społeczności lokalnej o obowiązujących przepisach prawa w ruchu drogowym, w tym rowerowym, oraz zachęcenia do korzystania ze zdrowego i ekologicznego środka lokomocji jakim jest rower. Zachęcamy do polubienia grupy -Bezpieczni na rowerze.

 

Młodzi w akcji+ to program realizowany w ramach Projektu „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych" przez Uniwersytet SWPS oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) w którym młodzi ludzie jako pełnoprawni obywatele i obywatelki planują i przeprowadzają zdalnie projekt wpływający ich najbliższe otoczenie (szkolne lub lokalne).


60, Podkowiańskie, Liceum, Ogólnokształcące, Podkowa Leśna, Wiewiórek, szkoła, Izabela Olędzka-Kaźmierczyk,kurs, matura, maturalny, egzamin gimnazjalny, milanówek, pruszków, grodzisk, podkowa leśna, przygotowanie do matury

Strona 1 z 39  > >>

                    POBIERZ:

Plan zajęć od  .09.2021  
Statut, regulaminy przedmiotowe  
Kalendarium 2021/2022  
Podanie o przyjęcie do LO  
Płatności 2021/2022  
Procedura wydawania duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Podkowiańskim LO nr 60  
Zestaw podręczników 2019/2020/2021/2022 
 
(PO GIMNAZJUM)
 
Zestaw podręczników 2020/2021 
 
(PO SZ. PODSTAWOWEJ)
 
Dzwonki w Podkowiańskim Liceum  
Oceny w Podkowiańskim Liceum   
Ramowy plan nauczania w PLO60 (po gimnazjum)  
Ramowy plan nauczania w PLO60 (po szkole podstawowej)  
     
  Informacje:  
     
Sobotnie poprawy 2021/2022 semestr I
 
     
  Zagadnienia na poprawy  
-Matematyka (Pani Winiarska) poziom podstawowy  
-Matematyka (Pani Winiarska) poziom rozszerzony  
-Lektury wakacyjne język polski wszystkie klasy  
-Poprawa roku matematyka klasaIIB  
-Poprawa roku wychowanie fizyczne klasa I  
Poprawa roku chemia klasa I  
  Uwaga pliki do pobrania po zalogowaniu do OFFICE 365 (na swoje konto)  
     
     
  Program wyjazdu integracyjnego 14-17.09.21
klasy1,2,3a
 
     
   Program wyjazdu integracyjnego 14-17.09.21
klasa 3B(po gimnazjum)
 

                  
                      SZKOŁA

    ABC zajęc online w PLO60
                 instrukcje


              Logowanie

 
             
       Catering +48 661 139 900
_________________________ 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2022

 


 

 WSPÓŁPRACUJEMY:

 

               Liceum Staszów