Zapraszamy!

.
Aktualności
2021.06.01 Rekrutacja 2021/2022

Przypominamy, że trwa rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 
Harmonogram:
1. Zapisy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne–od 19 lutego do 18 czerwca
2. Rozmowy kwalifikacyjne- 21, 22 i 23 czerwca
3.Dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły: 25- 29 czerwca
4. Ogłoszenie listy przyjętych: 30 czerwca

5. Przyjmowanie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły): 30 czerwca – 2 lipca
6 Wpłata wpisowego: od 30 czerwca do 2 lipca
7. Przyjęcie osób z list rezerwowych: od 5 lipca do 7 lipca
8. Przyjmowanie oryginałów dokumentów (świadectwo zdanego egzaminu): 8 lipca- 10 lipca

Formularze do pobrania dostępne są na stronie (TUTAJ) , szczegóły rekrutacji (terminy) znajdują się w naszym przewodniku multimedialnym.

Dlaczego warto wybrać Podkowiańskie Liceum nr 60 ?

- Wspieramy zainteresowania, umożliwiając swobodny rozwój pasji połączony z profesjonalną opieką,
- Uczymy myślenia nie tylko otwierania książek,
- Mamy oryginalny system oceniania, i kameralną szkołę,
- Nie uczestniczymy w wyścigu szczurów, u nas każdy jest traktowany indywidualnie,
- Bierzemy udział w innowacyjnych projektach …lub sami je tworzymy
- Posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę z pasją Podchodzimy do edukacji sposób nowoczesny.

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy godzinny webinar live fb, na którym przedstawimy ofertę edukacyjną, harmonogram rekrutacji oraz odpowiadamy na pytania dotyczące tegorocznej rekrutacji.1. Zapisy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne–od 19 lutego do 18 czerwca

2. Rozmowy kwalifikacyjne- 21, 22 i 23 czerwca

3.Dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły: 25- 29 czerwca

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 30 czerwca

5. Przyjmowanie oryginałów dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły): 30 czerwca – 2 lipca

6 Wpłata wpisowego: od 30 czerwca do 2 lipca

7. Przyjęcie osób z list rezerwowych: od 5 lipca do 7 lipca

8. Przyjmowanie oryginałów dokumentów (świadectwo zdanego egzaminu): 8 lipca- 10 lipca

Wyjaśniamy:

1 i 2) Podania o przyjęcie do szkoły składamy osobiście do sekretariatu do 18 czerwca 2020 r (podanie pobieramy ze strony tutaj) wraz z opłatą za rozmowę (100 zł). Rozmowy z kandydatami, będą odbywały się według ustalonego harmonogramu rekrutacji w dniach 21,22,23 czerwca wg. Listy-wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

PROSIMY PAMIĘTAĆ:
- o dokładnym wypełnieniu podania (podpisy rodziców/opiekunów oraz kandydata we wskazanych miejscach, druga strona podania uzupełniana przez wychowawcę
- jeśli kandydat do szkoły posiada opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub orzeczenie lekarskie, nalży dołączyć ksero do podania
- ksero świadectwa po klasie 7
- zachęcamy również do dołożenia zaświadczeń o wolontariacie, dyplomów i wyróżnień, którymi nasi kandydaci chcieli by się pochwalić
- opłata za rozmowę przyjmowana jest gotówką w sekretariacie szkoły ( przyjmowana wraz z kompletem dokumentów)

3) W dniach: 25-29 czerwca 2021 w godz. 09.00—13.00 należy przynieść do sekretariatu liceum kserokopię świadectwa ukończenia szkoły Złożenie kserokopii jest warunkiem rozpatrzenia kandydatury przyjęcia do liceum !

4) Ogłoszenie listy przyjętych do liceum – 30 czerwca 2021 (środa)- wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie , będzie wywieszona również lista na tablicy ogłoszeń przed szkołą od godz. 10.00

5) W dniach od 30 czerwca do 02 lipca 2021, kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał: świadectwa ukończenia szkoły!

6) W dniach od 30 czerwca do 02 lipca 2021 rodzice przyjętych do liceum uczniów wpłacają na konto szkoły wpisowe. W tytule przelewu proszę wpisać : wpłata na cele statutowe szkoły. Wpisowe jest bezzwrotne!

-Uwaga: brak oryginału świadectwa i wpłaty wpisowego do wyznaczonego terminu tj.02 lipca 2021 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum.

7) W dniach 05 lipca do 08 lipca będą przyjmowane kolejne osoby z listy rezerwowej. Kandydaci przynoszą oryginały świadectw i wpłacają kwotę wpisowego, która jest bezzwrotna.

                     POBIERZ:

Plan zajęć od 19.05.2021  
Statut, regulaminy przedmiotowe  
Kalendarium 2020/2021
 (zmiana 13.05.2021)
 
Podanie o przyjęcie do LO  
Płatności 2020/2021  
Procedura wydawania duplikatów świadectw szkolnych oraz pobierania opłat za te czynności w Podkowiańskim LO nr 60  
Zestaw podręczników 2019/2020/2021/2022 
 (PO GIMNAZJUM)
 
Zestaw podręczników 2020/2021 
 (PO SZ. PODSTAWOWEJ)
 
Dzwonki w Podkowiańskim Liceum  
Oceny w Podkowiańskim Liceum   
Ramowy plan nauczania w PLO60 (po gimnazjum)  
Ramowy plan nauczania w PLO60 (po szkole podstawowej)  
     
  Informacje:  
     
Sobotnie poprawy 2020/2021 semestr II
 
     
  Dla rodziców klasa IIB: 11.06.2021 (PIĄTEK) rozmowy z nauczycielami po diagnozie po klasie I i II  
     
  Plan wyjazdów  w terminach od 15.06. do 22.06  
     
  Dla maturzystów  
  MATURA 2021  
Harmonogram matur CKE  
Komunikat o przyborach CKE   
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów (SANITARNE)  

                  
                      SZKOŁA

    ABC zajęc online w PLO60
                 instrukcje


              Logowanie

 
             
       Catering +48 661 139 900
_________________________ 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2022

 


 

 WSPÓŁPRACUJEMY:

 

               Liceum Staszów