Zapraszamy!

.
Aktualności
2021.02.03 Edukacyjna Wartość Dodana Podkowiańskiego Liceum nr 60

Wybór szkoły średniej zawsze nastręczał problemów, ale dziś, wobec ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa i brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu ze społecznościami szkół, jest jeszcze trudniejszy. Warto pamiętać o dodatkowych narzędziach. Wgląd w efektywność pracy szkół daje Edukacyjna Wartość Dodana. To wskaźnik liczony w oparciu o porównanie wyników uczniów "na wejściu" do danej szkoły i na egzaminie końcowym - podczas egzaminu maturalnego. W założeniu ten wynik w znacznej mierze zależy od wkładu pracy szkoły - jej oferty, starań nauczycieli, atmosfery sprzyjającej, bądź niesprzyjającej nauce. Prezentujemy zestawienie naszego Liceum (grafika) za lata 2018-2020(wIęcej o badaniu EWD).