«sie 2018»
ponwtośroczwpiąsobnie
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Najnowsze zdjęcia:

Pomagają nam: 
 

 
 

Dziękujemy
Statut i Regulaminy

Statut szkoły (03-09-2018) 
Regulamin oceniania i promowania 03-09-2018
System działań interwencyjnych
Zasady oceniania uczniów z dostosowaniami 
Szkolny program profilaktyki Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego Nr 60
Program Wychowawczy Podkowiańskiego Liceum Ogolnókształcącego 
Regulamin samorządu klasowego 
Regulamin studniówki Podkowiańskiego LO nr 60
Załącznik do regulaminu studniówki Podkowiańskiego LO nr 60
Regulamin wielofunkcyjnego boiska szkolnego
Procedury postępowania w PLO60 w sytuacji: 1)wypadku ucznia, 2)Gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków i środków odurzających,3) Gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk, 4) Gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk


Regulaminy przedmiotowe
Język Polski - (Izabella Olędzka-Kaźmierczyk)
Język Polski - (Beata Wróblewska)
Matematyka (Anna Cichocka)- regulamin 2018
Matematyka ( Aleksandra Budzińska)
 Historia i WOS 
 Historia i WOS - rozszerzenie
 Historia i Społeczeństwo
 Przyroda
Geografia
 Informatyka 
 Biologia
 Fizyka poziom podstawowy
 Fizyka poziom rozszerzony
 Chemia
 Przedsiębiorczość 
Ekonomia w praktyce 
 Przedsiębiorczość
Język Angielski (Małgorzata Borkowska-Jaskulska)
 Język Angielski (Urszula Duda-Szelińska) 
Język Angielski (Nina Mierowska)
 Język Niemiecki
Język francuski (Agnieszka Pokropek)
 Język hiszpański-(Beata Majewska)
 Wychowanie fizyczne 
 Wychowanie fizyczne (kryteria oceniania  2017)


Rozkłady materiału
Język Polski (Izabela Olędzka) (Klasa I) 
Język Polski (Beata Wróblewska) (Klasa II) 
Język Polski (Beata Wróblewska) (Klasa III
Matematyka(Anna Cichocka)
Matematyka (Aleksandra Budzińska)
 Historia i Społeczeństwo
 Historia klasa pierwsza zakres podstawowy
Wiedza o społeczeństwie klasa pierwsza zakres podstawowy
 Historia klasa pierwsza ( od drugiego semestru) -klasa druga -zakres rozszerzony 
Historia klasa trzecia - zakres rozszerzony
 Wiedza o spoleczeństwie klasa pierwsza ( semestr drugi) druga klasa - zakres rozszerzony
 Wiedza o spoleczeństwie trzecia klasa - zakres rozszerzony
 Podstawy przedsiębiorczości 
 Ekonomia w praktyce
 Geografia poziom podstawowy i rozszerzony
 Chemia  zakres podstawowy
 Chemia zakres rozszerzony
 Fizyka zakres podstawowy
 Fizyka zakres rozszerzony
 Biologia zakres podstawowy
 Biologia zakres rozszerzony cz.1
 Biologia zakres rozszerzony cz.2
 Biologia zakres rozszerzony cz.3
 Informatyka - zakres podstawowy
 Informatyka - zakres rozszerzony
Język niemiecki klasa  1 poziom podstawowy 
 Język niemiecki klasa 2 poziom podstawowy
 Język niemiecki klasa 3 poziom podstawowy
 Język niemiecki klasa 2 poziom rozszerzony
Język hiszpański (Beata Majewska)
Język francuski 1 liceum
Język francuski 2 liceum
Język francuski  3 liceum
 Język Angielski  Urszula Duda zakres rozszerzony klasa 1
 Język Angielski  Urszula Duda zakres rozszerzony klasa 2
 Język Angielski  Urszula Duda zakres rozszerzony klasa 3
Język Angielski  (Małgorzata Borkowska-Jaskulska) 1
 Język Angielski  (Małgorzata Borkowska-Jaskulska) 2
 Język Angielski (Małgorzata Borkowska-Jaskulska)3
 Wychowanie Fizyczne
 Wychowanie do życia w rodzinie
 

 Wymagania Edukacyjne 

Język Polski - (Beata Wróblewska) poziom podstawowy (Klasa III)
 Język Polski  (Izabella Olędzka)( Klasa I Beata Wróblewska)
 Geografia 1. p.podstawowy
 Geografia 1. p.rozszerzony
 Geografia 2. p.rozszerzony
 Geografia 3. p.rozszerzony
Matematyka (Anna Cichocka)- poziom podstawowy klasa 1
Matematyka (Anna Cichocka)- poziom podstawowy klasa 2
Matematyka (Anna Cichocka)- poziom podstawowy klasa 3
Matematyka (Anna Cichocka)- poziom rozszerzony klasa 1
Matematyka (Anna Cichocka)- poziom rozszerzony klasa 2
Matematyka (Anna Cichocka)- poziom rozszerzony klasa 3
Matematyka (Aleksandra Budzińska) poziom podstawowy 
Matematyka (Aleksandra Budzińska) poziom rozszerzony
Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy
Historia zakres podstawowy
Historia zakres rozszerzony 1
Historia zakres rozszerzony 2
Historia zakres rozszerzony 3
Historia zakres rozszerzony 4
Wiedza o Społeczeństwie  zakres rozszerzony 1
Wiedza o Społeczeństwie zakres rozszerzony 2
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Przyroda (biologia)
Przyroda (fizyka)
Przyroda( geografia)
 Przyroda
 Chemia cz.1
 Chemia cz.2
Informatyka 
Biologia zakres podstawowy
Biologia zakres rozszerzony cz.1
Biologia zakres rozszerzony cz.2
Biologia zakres rozszerzony cz.3
 Język angielski ( Urszula Duda) zakres rozszerzony
 Język angielski ( Małgorzata Borkowska- Jaskulska) 
 Język niemiecki  klasa  1 (PP)
 Język niemiecki  klasa  2 (PP)
 Język niemiecki  klasa  3 (PP)
 Język niemiecki  klasa  2 (PR)
Język hiszpański ( Beata Majewska)
Język francuski  ( Agnieszka Pokropek)