Rekrutacja

Poniżej znajdą Państwo informacje o: terminach i zasadach rekrutacji na dany rok szkolny, w plikach pdf naszą ofertę edukacyjną. Zachęcamy do skorzystania z przewodnika multimedialnego, w którym zebraliśmy wszystkie informacje o naborze do Liceum. Poniżej przedstawiamy kalendarium naboru w roku szkolnym 2019/2020    

17.07.2019 Informujemy, że listy osób przyjętych do Podkowiańskiego Liceum nr 60 (po szkole podstawowej i gimnazjum) zostały już zamknięte. Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy się zakwalifikowali, jednocześnie tym wszystkim zdolnym i wartościowym ludziom, dla których nie było miejsca życzymy powodzenia. Dyżury wakacyjne PLO 60.  

 1. Zapisy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne–od 22 lutego  do 7 czerwca 

2. Rozmowy kwalifikacyjne- 15, 16, 17, 18 czerwca

3.Dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia oraz egzaminu: 19 czerwca lub 21 czerwca 

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 25 czerwca

5. Przyjmowanie  oryginałów dokumentów: 25 czerwca - 2 lipca

6. Wpłata wpisowego:od 25 czerwca do 2 lipca

7. Przyjęcie osób z list rezerwowych: od 3 lipca do 5 lipca

Wyjaśniamy:

Podania o przyjęcie do szkoły składamy osobiście do sekretariatu do 7️ czerwca 2019 r (podanie pobieramy ze strony tutaj) Rozmowy z kandydatami, będą odbywały się według ustalonego harmonogramu rekrutacji w dniach 15,16,17,18-06 wg. Listy-wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

-W dniach: 19.06.19 (środa) w godz. 09.00—15.00 lub 21.06.19 (piątek) należy przynieść do sekretariatu liceum kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenie zdanych egzaminów. Złożenie kserokopii jest warunkiem rozpatrzenia kandydatury przyjęcia do liceum !

-Ogłoszenie listy przyjętych do liceum – 25.06.19 (wtorek)- wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie , będzie wywieszona również lista na tablicy ogłoszeń przed szkołą od godz. 10.00

-W ciągu tygodnia ( tj. od 25.06 do 02.07.19 ) od ogłoszenia listy przyjętych, kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginały świadectw ukończenia szkoły i zaświadczenia zdanych egzaminów !

-Rodzice przyjętych do liceum uczniów wpłacają wpisowe do 02.07.19 (w tytule przelewu proszę wpisać : wpłata na cele statutowe szkoły) na konto szkoły . Wpisowe jest bezzwrotne!

- W dniach 03.07. do  05.07 będą przyjmowane  kolejne osoby z listy rezerwowej. Kandydaci przynoszą oryginały świadectw i wpłacają  kwotę wpisowego, która jest bezzwrotna. Kolejne komunikaty  ogłosimy: 16.07 i  17.07 na stronie szkoły.

-Uwaga:  brak oryginałów świadectw i wpłaty wpisowego do wyznaczonego terminu tj.02.07.19 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum. 

 PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI REKRUTACJI

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny :
-  22 729 10 80 ( w godzinach 9:00-15:00) Uwaga w czasie dyżurów wakacyjnych inne godziny pracy
-  606 644 269 (Dyrektor)
-  608 676 426 (Wicedyrektor)

mail:  rekrutacja@wiewiory.edu.pl

 1) Oferta Edukacyjna Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego 2019/2020 po szkole podstawowej (cykl czteroletni)  oraz wstępna propozycja ramowych godzin w Liceum(porównanie z propozyją MEN kliknij TU!)
______________________________________________________________________________

 2) Oferta Edukacyjna Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego 2019/2020 po szkole gimnazjalnej (cykl trzyletni)
_____________________________________________________________________________

3)Regulamin rekrutacji po szkole gimnazjalnej.pdf  (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

4)Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

5)Regulamin przyjmowania uczniów do Liceum w trakcie roku szkolnego.pdf  (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!
______________________________________________________________________________

Spotkania informacyjne z rodzicami kandydatów do klas pierwszych.

- 22 luty 2019 r (piątek)godz. 18:00 dla rodziców kandydatów kończących ośmioletnią szkołę podstawową (cykl czteroletni)
 - 01 marca 2019 r (piątek)godz. 17:00 dla rodziców kandydatów kończących gimnazjum (cykl trzyletni)

W trakcie spotkań z Dyrektorem szkoły,  zostanie omówiona oferta edukacyjna oraz: 
a) zasady rekrutacji
b) wybór przedmiotów (rozszerzonych)
c) działalności szkoły w środowisku lokalnym
d) zajęcia dodatkowe- 22 marca 2019 r.
(piątek) -godz.13:00-17:00 dla kandydatów do klas pierwszych (obydwu poziomów)

Program:
- spotkania z nauczycielami i uczniami,
- smaczny poczęstunek
- prezentacja szkoły i oferty edukacyjnej w szczególności:
a) zasady rekrutacji
b) wybór przedmiotów (rozszerzonych)
c) działalności szkoły w środowisku lokalnym
d) zajęcia dodatkowe
Serdecznie zapraszamy

_________________________________________________________________________________

Zasady ogólne przyjęć kandydatów do Podkowiańskiego Liceum nr 60

1. Kandydaci do liceum składają: podanie ( zamieszczone na stronie szkoły do pobrania tu), kserokopie świadectwa (po klasie II  gimnnazjum lub siódmej szkoły podstawowej) oraz kserokopie opinii/orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, wnoszą również opłatę za rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego opisane są w regulaminie rekrutacji (poniżej do pobrania)

Regulamin rekrutacji po szkole gimnazjalnej.pdf  (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej.pdf (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

Regulamin przyjmowania uczniów do Liceum w trakcie roku szkolnego.pdf  (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

Nauka w liceum jest płatna - informacje szczegółowe opłatach na dany roku szkolny znajdując się w pliku płatności TUTAJ >>

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są wpłacić wpisowe w ciągu tygodnia od ogłoszenia listy wyników. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną, przeznaczoną na rozwój szkoły. W ciągu tygodnia składają również oryginały świadectw: ukończenia szkoły (gimnazjum / szkoły podstawowej) o egzaminie (gimnazjalnym/ po klasie ósmej) oraz posiadane opinie psychologiczne lub orzeczenia lekarskie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniżej  filmy promujący szkołę
autorstwa uczniów

            Zobacz jak do nas dojechać.