Rekrutacja

Poniżej znajdą Państwo informacje o: terminach i zasadach rekrutacji na dany rok szkolny, w plikach pdf naszą ofertę edukacyjną. Zachęcamy do skorzystania z przewodnika multimedialnego, w którym zebraliśmy wszystkie informacje o naborze do Liceum.

 Spotkania informacyjne z rodzicami kandydatów do klas pierwszych.

6 marca 2020 r (piątek) godz. 18:30 dla rodziców kandydatów kończących ośmioletnią szkołę podstawową (cykl czteroletni)
 W trakcie spotkań z Dyrektorem szkoły,  zostanie omówiona oferta edukacyjna oraz: 
a) zasady rekrutacji
b) wybór przedmiotów (rozszerzonych)
c) działalności szkoły w środowisku lokalnym
d) zajęcia dodatkowe20 marca 2020 r.
(piątek) -godz.12:00-16:00 dla kandydatów do klas pierwszych 
Program:
- spotkania z nauczycielami i uczniami,
- smaczny poczęstunek
- prezentacja szkoły i oferty edukacyjnej w szczególności:
a) zasady rekrutacji
b) wybór przedmiotów (rozszerzonych)
c) działalności szkoły w środowisku lokalnym
d) zajęcia dodatkowe
Serdecznie zapraszamy

 

  
              wkrótce
 

________________________________________________________________________________PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI REKRUTACJI

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny :
-  22 729 10 80 ( w godzinach 9:00-15:00) Uwaga w czasie dyżurów wakacyjnych inne godziny pracy
-  606 644 269 (Dyrektor)
-  608 676 426 (Wicedyrektor)

mail:  rekrutacja@wiewiory.edu.pl

1) Oferta Edukacyjna Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego 2020/2021 po szkole podstawowej (cykl czteroletni)  oraz wstępna propozycja ramowych godzin w Liceum(porównanie z propozyją MEN kliknij TU!)

2)Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

3)Regulamin przyjmowania uczniów do Liceum w trakcie roku szkolnego.pdf  (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

_________________________________________________________________________________

Zasady ogólne przyjęć kandydatów do Podkowiańskiego Liceum nr 60

1. Kandydaci do liceum składają: podanie ( zamieszczone na stronie szkoły do pobrania tu), kserokopie świadectwa (po klasie II  gimnnazjum lub siódmej szkoły podstawowej) oraz kserokopie opinii/orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, wnoszą również opłatę za rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego opisane są w regulaminie rekrutacji (poniżej do pobrania)

Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej.pdf (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

Regulamin przyjmowania uczniów do Liceum w trakcie roku szkolnego.pdf  (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

Nauka w liceum jest płatna - informacje szczegółowe opłatach na dany roku szkolny znajdując się w pliku płatności TUTAJ >>

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są wpłacić wpisowe w ciągu tygodnia od ogłoszenia listy wyników. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną, przeznaczoną na rozwój szkoły. W ciągu tygodnia składają również oryginały świadectw: ukończenia szkoły (gimnazjum / szkoły podstawowej) o egzaminie (gimnazjalnym/ po klasie ósmej) oraz posiadane opinie psychologiczne lub orzeczenia lekarskie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniżej  filmy promujący szkołę
autorstwa uczniów

            Zobacz jak do nas dojechać.