Rekrutacja

Z uwagi na zmiany w harmonogramie egzaminów oraz rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, podjęliśmy decyzję o modyfikacji naszego kalendarza oraz niektórych zasad rekrutacji do Podkowiańskiego LO nr 60 na rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy do obejrzenia spotkania uzupełniającego w formie webinarium, w którym omawiamy wprowadzone zmiany. Umieszczamy je w zakładce rekrutacja.

Sekretariat Liceum będzie czynny od 1.06 w godzinach 9:00-15:00.
Zapraszamy z całym kompletem dokumentów. PROSIMY PAMIĘTAĆ:
- o dokładnym wypełnieniu podania (podpisy rodziców/opiekunów oraz kandydata we wskazanych miejscach, druga strona podania uzupełniana przez wychowawcę)
- jeśli kandydat do szkoły posiada opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub orzeczenie lekarskie, nalży dołączyć ksero do podania
ksero świadectwa po klasie 7
- zachęcamy również do dołożenia zaświadczeń o wolontariacie, dyplomów i wyróżnień, którymi nasi kandydaci chcieli by się pochwalić :)
- opłata za rozmowę przyjmowana jest gotówką w sekretariacie szkoły ( przyjmowana wraz z kompletem dokumentów)

Formularze do pobrania dostępne są na stronie (TUTAJ), szczegóły rekrutacji (terminy) znajdują się w naszym przewodniku multimedialnym:


Sekretariat Liceum będzie czynny od 1.06 w godzinach 9:00-13:00.

Drodzy kandydaci.

Lubimy wyzwania, dlatego zaproponowaliśmy dzień otwarty w innej odsłonie. Rozmawialiśmy o naszej szkole, na żywo i cieszymy się z pozytywnego odbioru, jednocześnie zapewniamy że nie jest to nasze ostatnie słowo. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wczoraj oglądali i wzięli udział w dyskusji. W szczególności podziękowania kierujemy do naszych obecnych i byłych uczniów, bo to oni wystawili nam najwspanialszą laurkę. Dziękujemy. Poniżej zamieszczamy cały zapis spotkania (rekomendowana przeglądarka CHROME), dostępny również na naszym fanpage'u FB. Zapraszamy do obejrzenia relacj

 

 _________________________________________________________________________________

Poniżej znajdą Państwo informacje o: terminach i zasadach rekrutacji na dany rok szkolny, w plikach pdf naszą ofertę edukacyjną. Zachęcamy do skorzystania z przewodnika multimedialnego, w którym zebraliśmy wszystkie informacje o naborze do Liceum.

_________________________________________________________________________________

1. Zapisy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne–od 6 marca  do 16 czerwca 

2. Rozmowy kwalifikacyjne-  22 i 23 czerwca

3. Dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły: 26 i 27 czerwca

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 29 czerwca

5. Przyjmowanie  oryginałów dokumentów: 29 czerwca – 2 lipca

6. Wpłata wpisowego: od 29 czerwca do 2 lipca

7. Przyjęcie osób z list rezerwowych: od 3 lipca do 8 lipca

Wyjaśniamy:

1) Podania o przyjęcie do szkoły składamy osobiście do sekretariatu do 16 czerwca 2020 r (podanie pobieramy ze strony tutaj) wraz z opłatą za rozmowę (100 zł).

2) Rozmowy z kandydatami, będą odbywały się według ustalonego harmonogramu rekrutacji w dniach 22 i 23 czerwca według listy-wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

3) W dniach: 26.06 (piątek) godz. 9:00-15:00 lub 27.06.20 (sobota) godz.10:00-13:00 należy przynieść do sekretariatu liceum kserokopię świadectwa ukończenia szkoły. Złożenie dokumentu  jest warunkiem rozpatrzenia kandydatury przyjęcia do liceum!

4) Ogłoszenie listy przyjętych do liceum – 29.06.20 (poniedziałek)-  lista osób przyjętych i lista rezerwowa zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przed szkołą od godz. 12.00

5) W dniach od 29.06 do 02.07.20, kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał świadectwa ukończenia szkoły. 

6) Rodzice przyjętych do liceum uczniów wpłacają wpisowe do 02.07.20 (w tytule przelewu proszę wpisać : wpłata na cele statutowe szkoły) na konto szkoły . Wpisowe jest bezzwrotne!

7) W dniach 03.07. do  08.07 będą przyjmowane  kolejne osoby z listy rezerwowej. Kandydaci przynoszą oryginały świadectw i wpłacają  kwotę wpisowego, która jest bezzwrotna. Kolejne komunikaty  ogłosimy: 10.07 i  11.07 na stronie szkoły.

8) -W dniach od 24.08 do 28.08.20( czyli w czasie dyżuru LICEM w godzinach 9:00-12:00) kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał świadectwa zdanych egzaminu ósmoklasisty

-Uwaga: brak oryginałów świadectw i wpłaty wpisowego do wyznaczonego terminu tj.02.07.19 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum.

_________________________________________________________________________________

Zasady ogólne przyjęć kandydatów do Podkowiańskiego Liceum nr 60

1. Kandydaci do liceum składają: podanie ( zamieszczone na stronie szkoły do pobrania tu), kserokopie świadectw (po siódmej klasie szkoły podstawowej) oraz kserokopie opinii/orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, wnoszą również opłatę za rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego opisane są w regulaminie rekrutacji (poniżej do pobrania)

ZMODYFIKOWANY regulamin rekrutacji po szkole podstawowej.pdf
      (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!


Regulamin przyjmowania uczniów do Liceum w trakcie roku szkolnego.pdf  (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

Nauka w liceum jest płatna - informacje szczegółowe opłatach na dany roku szkolny znajdując się w pliku płatności TUTAJ >>

Oferta Edukacyjna Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego 2020/2021 po szkole podstawowej (cykl czteroletni) :
a)  nasza propozycja godzin w cyklu 4 letnim * zwiększamy godziny egzaminacyjnych przedmiotów oraz i rozszerzeń

  porównanie godzin PLO60/MEN

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są wpłacić wpisowe w wyznaczonym terminie od daty ogłoszenia listy wyników. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną, przeznaczoną na rozwój szkoły.

W wyznaczonym terminie kandydaci składają również oryginały świadectw: ukończenia szkoły i zdanym egzaminie  oraz posiadane opinie psychologiczne lub orzeczenia lekarskie.

 ___________________________________________________________

Spotkania informacyjne z rodzicami kandydatów do klas pierwszych.

 6 marca 2020 r (piątek) godz. 17:00 dla rodziców kandydatów kończących ośmioletnią szkołę podstawową (cykl czteroletni)
 W trakcie spotkań z Dyrektorem szkoły,  zostanie omówiona oferta edukacyjna oraz: 
a) zasady rekrutacji
b) wybór przedmiotów (rozszerzonych)
c) działalności szkoły w środowisku lokalnym
d) zajęcia dodatkowe

Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej.pdf (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI REKRUTACJI

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny :
-  22 729 10 80 ( w godzinach 9:00-15:00) Uwaga w czasie dyżurów wakacyjnych obowiązują inne godziny pracy
-  606 644 269 (Dyrektor)
-  608 676 426 (Wicedyrektor)

mail:  rekrutacja@wiewiory.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniżej  filmy promujący szkołę
autorstwa uczniów
Zobacz jak do nas dojechać.

 

                    POBIERZ:

Tymczasowy plan zajęć on-line od 2.09- 4.09.20  
Plan zajęć od 7.09.2020
 
Statut, regulaminy przedmiotowe  
Kalendarium 2020/2021  
Podanie o przyjęcie do LO  
Płatności 2020/2021  
Zestaw podręczników 2019/2020
 (PO GIMNAZJUM)!
 
Zestaw podręczników 2020/2021 
 (PO SZ. PODSTAWOWEJ)
 
Dzwonki w Podkowiańskim Liceum  
Oceny w Podkowiańskim Liceum   
Ramowy plan nauczania w PLO60 (po gimnazjum)  
Ramowy plan nauczania w PLO60 (po szkole podstawowej)  
     
  Informacje:  
  Matematyka  
Matematyka klasa II (A.Winiarska rozszerzenie)  
Matematyka klasa III podstawa  
Matematyka klasa III rozszerzenie  
     
Sobotnie poprawy 2020/2021 semestr I
 
     
  Dla maturzystów  
  MATURA 2021  

                  
                      SZKOŁA

    ABC zajęc online w PLO60


              Microsoft teams


 
                   Catering
_________________________ 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2021

 


 

 WSPÓŁPRACUJEMY:

 

               Liceum Staszów