Rekrutacja

Poniżej znajdą Państwo informacje o: terminach i zasadach rekrutacji na dany rok szkolny, w plikach pdf naszą ofertę edukacyjną. Zachęcamy do skorzystania z przewodnika multimedialnego, w którym zebraliśmy wszystkie informacje o naborze do Liceum.

_________________________________________________________________________________

Spotkania informacyjne z rodzicami kandydatów do klas pierwszych.

 6 marca 2020 r (piątek) godz. 17:00 dla rodziców kandydatów kończących ośmioletnią szkołę podstawową (cykl czteroletni)
 W trakcie spotkań z Dyrektorem szkoły,  zostanie omówiona oferta edukacyjna oraz: 
a) zasady rekrutacji
b) wybór przedmiotów (rozszerzonych)
c) działalności szkoły w środowisku lokalnym
d) zajęcia dodatkowe

Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej.pdf (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)

________________________________________________________________________________

1. Zapisy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne–od 6 marca  do 16 czerwca 

2. Rozmowy kwalifikacyjne-  22 i 23 czerwca

3. Dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły: 26 i 27 czerwca

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 29 czerwca

5. Przyjmowanie  oryginałów dokumentów: 29 czerwca – 2 lipca

6. Wpłata wpisowego: od 29 czerwca do 2 lipca

7. Przyjęcie osób z list rezerwowych: od 3 lipca do 8 lipca

Wyjaśniamy:

1) Podania o przyjęcie do szkoły składamy osobiście do sekretariatu do 16 czerwca 2021 r (podanie pobieramy ze strony tutaj) wraz z opłatą za rozmowę (100 zł).

2) Rozmowy z kandydatami, będą odbywały się według ustalonego harmonogramu rekrutacji w dniach 22 i 23 czerwca według listy-wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

3) W dniach: 26.06 (piątek) godz. 9:00-15:00 lub 27.06.20 (sobota) godz.10:00-13:00 należy przynieść do sekretariatu liceum kserokopię świadectwa ukończenia szkoły. Złożenie dokumentu  jest warunkiem rozpatrzenia kandydatury przyjęcia do liceum!

4) Ogłoszenie listy przyjętych do liceum – 29.06.21 (poniedziałek)-  lista osób przyjętych i lista rezerwowa zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń przed szkołą od godz. 12.00

5) W dniach od 29.06 do 02.07.21, kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał świadectwa ukończenia szkoły. 

6) Rodzice przyjętych do liceum uczniów wpłacają wpisowe do 02.07.21 (w tytule przelewu proszę wpisać : wpłata na cele statutowe szkoły) na konto szkoły . Wpisowe jest bezzwrotne!

7) W dniach 03.07. do  08.07 będą przyjmowane  kolejne osoby z listy rezerwowej. Kandydaci przynoszą oryginały świadectw i wpłacają  kwotę wpisowego, która jest bezzwrotna. Kolejne komunikaty  ogłosimy: 10.07 i  11.07 na stronie szkoły.

8) -W dniach od 24.08 do 28.08.20( czyli w czasie dyżuru LICEM w godzinach 9:00-12:00) kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginał świadectwa zdanych egzaminu ósmoklasisty

-Uwaga: brak oryginałów świadectw i wpłaty wpisowego do wyznaczonego terminu tj.02.07.19 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum.

_________________________________________________________________________________

Zasady ogólne przyjęć kandydatów do Podkowiańskiego Liceum nr 60

1. Kandydaci do liceum składają: podanie ( zamieszczone na stronie szkoły do pobrania tu), kserokopie świadectw (po siódmej klasie szkoły podstawowej) oraz kserokopie opinii/orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, wnoszą również opłatę za rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego opisane są w regulaminie rekrutacji (poniżej do pobrania)

Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej.pdf (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)

Regulamin przyjmowania uczniów do Liceum w trakcie roku szkolnego.pdf  (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

Nauka w liceum jest płatna - informacje szczegółowe opłatach na dany roku szkolny znajdując się w pliku płatności TUTAJ >>

Oferta Edukacyjna Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego 2020/2021 po szkole podstawowej (cykl czteroletni) :
a)  nasza propozycja godzin w cyklu 4 letnim * zwiększamy godziny egzaminacyjnych przedmiotów oraz i rozszerzeń

  porównanie godzin PLO60/MEN

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są wpłacić wpisowe w wyznaczonym terminie od daty ogłoszenia listy wyników. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną, przeznaczoną na rozwój szkoły.

W wyznaczonym terminie kandydaci składają również oryginały świadectw: ukończenia szkoły i zdanym egzaminie  oraz posiadane opinie psychologiczne lub orzeczenia lekarskie.

 ___________________________________________________________

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI REKRUTACJI

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny :
-  22 729 10 80 ( w godzinach 9:00-15:00) Uwaga w czasie dyżurów wakacyjnych obowiązują inne godziny pracy
-  606 644 269 (Dyrektor)
-  608 676 426 (Wicedyrektor)

mail:  rekrutacja@wiewiory.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniżej  filmy promujący szkołę
autorstwa uczniów
Zobacz jak do nas dojechać.

 

                    POBIERZ:

                  
                      SZKOŁA

    ABC zajęc online w PLO60
                 instrukcje


              Logowanie

 
                   Catering
_________________________ 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2021

 


 

 WSPÓŁPRACUJEMY:

 

               Liceum Staszów