Rekrutacja

Trwa rekrutacja do naszego Liceum na rok szkolny 2020/2021 Mimo zawieszenia zajęć szkolnych, dokumenty (wypełnione podanie) można przesyłać drogą elektroniczną poprzez wysłanie skanu lub zdjęcia wypełnionego formularza na adres specjalnie uruchomionej skrzynki mailowej (TUTAJ). Formularze dostępne są na stronie(TUTAJ), szczegóły rekrutacji (terminy) znajdują się w naszym przewodniku multimedialnym :

Drodzy kandydaci. Z uwagi na komunikat o czasowym zamknięciu szkół, podjęliśmy również decyzje o przełożeniu Dnia Otwartego w naszym Liceum na piątek 17.04 .Program oraz godziny pozostają bez zmian Zapraszamy w piątek 17.04 w godzinach 12.00-16.00

_________________________________________________________________________________

Poniżej znajdą Państwo informacje o: terminach i zasadach rekrutacji na dany rok szkolny, w plikach pdf naszą ofertę edukacyjną. Zachęcamy do skorzystania z przewodnika multimedialnego, w którym zebraliśmy wszystkie informacje o naborze do Liceum.

Spotkania informacyjne dla kandydatów do klas pierwszych.17 kwietnia 2020 r.
(piątek) -godz.12:00-16:00 dla kandydatów do klas pierwszych 
Program:
- spotkania z nauczycielami i uczniami,
- smaczny poczęstunek
- prezentacja szkoły i oferty edukacyjnej w szczególności:
a) zasady rekrutacji
b) wybór przedmiotów (rozszerzonych)
c) działalności szkoły w środowisku lokalnym
d) zajęcia dodatkowe
Serdecznie zapraszamy

          

1. Zapisy kandydatów na rozmowy kwalifikacyjneod 6 marca  do 10 czerwca 

2. Rozmowy kwalifikacyjne-  16 i 17 czerwca

3. Dostarczenie kserokopii świadectwa  egzaminu i ukończenia szkoły: 22 czerwca i 26 i 27 czerwca

4. Ogłoszenie listy przyjętych: 29 czerwca

5. Przyjmowanie  oryginałów dokumentów: 29 czerwca – 2 lipca

6. Wpłata wpisowego: od 29 czerwca do 2 lipca

7. Przyjęcie osób z list rezerwowych: od 3 lipca do 8 lipca

Wyjaśniamy:

1) Podania o przyjęcie do szkoły wraz z opłatą rekrutacyjną(100zł) składamy osobiście do sekretariatu do 10.06.20 r. (podanie pobieramy ze strony tutaj).

2) Rozmowy z kandydatami, będą odbywały się według ustalonego harmonogramu rekrutacji w dniach 16 i 17.06 wg. Listy-wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy.

3) W dniach: 22.06.20 (poniedziałek) w godz. 09.00—15.00 i  26.06 (piątek) godz. 9:00-15:00 oraz 27.06.20 (sobota) godz.10:00-14:00 należy przynieść do sekretariatu liceum kserokopię zaświadczenia zdanego egzaminu, oraz świadectwa ukończenia szkoły Złożenie kserokopii jest warunkiem rozpatrzenia kandydatury przyjęcia do liceum !

4) Ogłoszenie listy przyjętych do liceum – 29.06.20 (poniedziałek)- wszyscy zostaną powiadomieni telefonicznie , będzie wywieszona również lista na tablicy ogłoszeń przed szkołą od godz. 10.00

5) W dniach od 29.06 do 02.07.20, kandydaci przynoszą do sekretariatu oryginały: świadectw ukończenia szkoły i zaświadczenia zdanych egzaminów !

6) Rodzice przyjętych do liceum uczniów wpłacają wpisowe do 02.07.20 (w tytule przelewu proszę wpisać : wpłata na cele statutowe szkoły) na konto szkoły . Wpisowe jest bezzwrotne!

7) W dniach 03.07. do  08.07 będą przyjmowane  kolejne osoby z listy rezerwowej. Kandydaci przynoszą oryginały świadectw i wpłacają  kwotę wpisowego, która jest bezzwrotna. Kolejne komunikaty  ogłosimy: 10.07 i  11.07 na stronie szkoły.

-Uwaga:  brak oryginałów świadectw i wpłaty wpisowego do wyznaczonego terminu tj.02.07.19 spowoduje skreślenie z listy uczniów przyjętych do liceum.

_________________________________________________________________________________

Zasady ogólne przyjęć kandydatów do Podkowiańskiego Liceum nr 60

1. Kandydaci do liceum składają: podanie ( zamieszczone na stronie szkoły do pobrania tu), kserokopie świadectw (po siódmej klasie szkoły podstawowej) oraz kserokopie opinii/orzeczeń z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej, wnoszą również opłatę za rozmowę kwalifikacyjną. 

2. Dalsze etapy postępowania rekrutacyjnego opisane są w regulaminie rekrutacji (poniżej do pobrania)

Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej.pdf (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

Regulamin przyjmowania uczniów do Liceum w trakcie roku szkolnego.pdf  (do zapoznania przed rozmową kwalifikacyjną)!

Nauka w liceum jest płatna - informacje szczegółowe opłatach na dany roku szkolny znajdując się w pliku płatności TUTAJ >>

Oferta Edukacyjna Podkowiańskiego Liceum Ogólnokształcącego 2020/2021 po szkole podstawowej (cykl czteroletni) :
a)  nasza propozycja godzin w cyklu 4 letnim * zwiększamy godziny egzaminacyjnych przedmiotów oraz i rozszerzeń

  porównanie godzin PLO60/MEN

Osoby przyjęte do szkoły zobowiązane są wpłacić wpisowe w wyznaczonym terminie od daty ogłoszenia listy wyników. Wpisowe jest opłatą bezzwrotną, przeznaczoną na rozwój szkoły.

W wyznaczonym terminie kandydaci składają również oryginały świadectw: ukończenia szkoły i zdanym egzaminie  oraz posiadane opinie psychologiczne lub orzeczenia lekarskie.

 

 Spotkania informacyjne z rodzicami kandydatów do klas pierwszych.

 6 marca 2020 r (piątek) godz. 17:00 dla rodziców kandydatów kończących ośmioletnią szkołę podstawową (cykl czteroletni)
 W trakcie spotkań z Dyrektorem szkoły,  zostanie omówiona oferta edukacyjna oraz: 
a) zasady rekrutacji
b) wybór przedmiotów (rozszerzonych)
c) działalności szkoły w środowisku lokalnym
d) zajęcia dodatkowe

 ________________________________________________________________________________

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINAMI REKRUTACJI

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny :
-  22 729 10 80 ( w godzinach 9:00-15:00) Uwaga w czasie dyżurów wakacyjnych inne godziny pracy
-  606 644 269 (Dyrektor)
-  608 676 426 (Wicedyrektor)

mail:  rekrutacja@wiewiory.edu.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poniżej  filmy promujący szkołę
autorstwa uczniów
Zobacz jak do nas dojechać.