Organizacja

Działamy od 1990 roku. Mamy uprawnienia szkoły publicznej na czas nieokreślony.Uczniowie pracują w klasach 18 osobowych. Dla osób z dysfunkcjami możliwe jest zorganizowanie zajęć indywidualnych.

Szkoła nie narzuca profilu! Uczeń sam dobiera przedmioty( przynajmniej dwa) z bloków: humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego!

Właścicielem szkoły jest Towarzystwo Przyjaciół Liceum Podkowiańskiego, na czele którego stoi zarząd. W skład zarządu wchodzą rodzice, którzy reprezentują poszczególne klasy, sympatycy i przyjaciele szkoły oraz  nauczyciele. Zarząd pełni m.in. takie funkcje jak Rada Rodziców w szkołach publicznych.

OFERTA SZKOŁY

Kształcimy kompetencje społeczne i osobowe potrzebne w życiu.
Nie ograniczamy doboru przedmiotów rozszerzonych!

 • Już w klasie pierwszej zwiększamy liczbę godzin podstawowych przedmiotów egzaminacyjnych co najmniej o  godzin

 • Przewidujemy, dodatkowo na poziomie podstawowym obok zajęć plastyki, historię sztuki w wymiarze po 2 godziny na każdy przedmiot, oraz zajęcia informatyki w zwiększonym wymiarze godzin.  

 • W semestrze pierwszym(I) klasy pierwszej, nie wprowadzamy  rozszerzeń, ponieważ chcemy dać czas na spokojne zastanowienie się na nad profilem, zwiększamy natomiast ilość godzin w semestrze drugim (II) klasy pierwszej, w którym to uczniowie deklarują przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, czyli „budują swój własny profil”.

 • Proponujemy wybór dwóch przedmiotów rozszerzonych, w które nie wchodzi język angielski, ponieważ uczeń zostaje przydzielony do odpowiedniej grupy zaawansowania.

 • Wymiar godzin przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jest na każdym etapie nauki zwiększony!

 • Dla uczniów zainteresowanych dodatkowymi przedmiotami, oprócz rozszerzeń planujemy zorganizowanie kół zainteresowań. 

 • Tradycją szkoły jest możliwość uczęszczania na  zajęcia z malarstwai  rysunku, które przygotowują do egzaminu na wydziały plastyczne,

 • Języki obce: Uczniów obowiązuje nauka co najmniej dwóch języków obcych: języka angielskiego oraz do wyboru jednego z czterech: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego oraz rosyjskiego. Języków  uczymy w małych grupach, w zależności od stopnia zaawansowania- kwalifikacja do grup(poziomów) językowych odbywa się na podstawie testu na początku września.

 • Języków uczymy w małych grupach , w zależności od stopnia zaawansowania.

 •  Drugi język do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

  • Zajęcia wf-u odbywają się częściowo na terenie szkoły(wyremontowane boisko) i w wynajętej, przestronnej sali gimnastycznej.

  • Co roku na przełomie września i października organizujemy wycieczki integracyjne krajowe i zagraniczne, w ciągu roku organizujemy wycieczki przedmiotowe, wyjazdy do teatru i do muzeum, warsztaty np. we współpracy Domem Spotkań z Historią, Muzeum Dulag 121, Muzeum Hutnictwa w Pruszkowie. W ofercie mamy również wyjazd na obóz językowy do Hiszpanii (przełom maja czerwca).

  • Na terenie szkoły wifi dostępne jest dla uczniów bez ograniczeń w o przepustowości 300 Mb/s).

  • Uczestniczymy w warsztatach filmowych

  • Do dyspozycji uczniów : biblioteka i filmoteka.

 TRADYCJE

  • Cykliczne imprezy organizowane przez szkołę to:

  •  studniówka - zawsze tematyczna (np. "piracka"," lata 20-te", " dzieci kwiaty" itp.);

  •  Wigilia -na którą przychodzi wielu gości; 

  • Pożegnanie klas maturalnych; 

  • Imprezy charytatywne: Wystawa Psów Kochanych

  • Wystawy różnych  prac uczniów naszego liceum

  • Jesienią organizowany jest wyjazd integracyjny dla całej szkoły.

  • Wyjazdy przedmiotowe. 

 OSIĄGNIĘCIA

 • Mamy 100% zdawalność egzaminu maturalnego!

 • Wielu absolwentów studiuje na uczelniach państwowych.

 • Mamy uczniów odnoszących sukcesy sportowe np. w tenisie stołowym, w zawodach pływackich

 • Wypracowaliśmy wyjątkową atmosferę w naszym liceum.

Podkowiańskie LO – „szkoła w podkowę złożona” - tak o niej kiedyś powiedziała jedna z nauczycielek. Szkoła bez kantów, ostrych cięć i krawędzi. Chcemy by, jak podkowa, która jest symbolem szczęścia, nasza szkoła była początkiem dobrego i mądrego życia dla wielu młodych ludzi.

 

Rysunki: Agnieszka Pietrzykowska

                    POBIERZ:

                  
                      SZKOŁA

    ABC zajęc online w PLO60
                 instrukcje


              Logowanie

 
                   Catering
_________________________ 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2021

 


 

 WSPÓŁPRACUJEMY:

 

               Liceum Staszów