Misja szkoły

Misja i program pracy

Nasze Liceum istnieje od 1990 roku. Przez wiele lat budowaliśmy różne metody pracy. Skupiliśmy działania w naszym liceum wokół kilku ważnych zagadnień:

  1. Dbałość o wysoki poziom zajęć dydaktycznych.
  2. Równomierne i systematyczne przygotowanie wszystkich uczniów do Egzaminu Maturalnego.
  3. Rozwój indywidualny uczniów.
  4. Wychowywanie świadomych odbiorców i twórców kultury.
  5. Dbałość o poszanowanie godności drugiego człowieka.
  6. Przygotowanie do samodzielnego działania.

Realizujemy powyższe założenia w następujący sposób:

Ad.1
W naszej szkole pracują wykształceni, znakomici pedagodzy. Którzy dbają o podnoszenie kwalifikacji. Nie tylko zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, lecz również biorą udział w kursach, szkoleniach, uzyskują nowe uprawnienia na studiach podyplomowych. Kadra nauczycieli jest stała od wielu lat. Zajęcia prowadzone są w sposób różnorodny, przez stosowanie często niekonwencjonalnych, aktywizujących sposobów prowadzenia zajęć. Ponieważ liceum mieści się w zabytkowej willi, nie możemy stworzyć zbyt wielu pracowni przedmiotowych. Aktualnie mamy: salę komputerową z nowym sprzętem i pracownie: historii sztuki, języków obcych, biologiczno-geograficzną i historyczną.

Ad.2
Szczególną wagę przywiązujemy do przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Liczba godzin lekcyjnych odpowiednio zmienia się na przestrzeni od kl.I do III: np. język polski od 4 do 7 godzin tygodniowo, język angielski od 4 do 6 i.t.p. Ponad to program nauczania jest ciągle dostosowywany do sytuacji danego rocznika. Jeżeli zauważamy potrzebę zwiększenia liczby godzin z danego przedmiotu od razu wprowadzamy takie zmiany. W II -ej klasie liceum obowiązuje tzw. Mała Matura. To wewnętrzny egzamin. Uczniowie zdają zarówno część pisemną jak i ustną. Daje to możliwość zmierzenia się z całym egzaminem. Sprawdzenia własnych umiejętności przed podjęciem ostatecznych decyzji w klasie maturalnej. W trzeciej klasie przeprowadzamy co najmniej dwukrotnie próbna maturę : w grudniu i marcu. Poza tym nasi uczniowie pracują w małych grupach (4-3, a nawet 1-2 osobowych) na zajęciach rozszerzonych i nauczyciele prowadzący zajęcia systematycznie przeprowadzają ćwiczenia maturalne.

Ad.3
Dbamy o rozwój indywidualny i potrzeby naszych uczniów. Każdy samodzielnie buduje własny profil nauczania wybierając dwa przedmioty (lub więcej), których uczy się na poziomie rozszerzonym. Nie wprowadzamy limitu uczestników zajęć rozszerzonych, w związku z tym często takie zajęcia prowadzone są dla jednej lub dwóch osób.
Nasi uczniowie mogą wybrać również drugi język( z trzech proponowanych: francuski, niemiecki, hiszpański) i uczą się go w bardzo małych grupach - najczęściej 3-4 osobowych. Organizujemy również zajęcia indywidualne dla uczniów, np. ze względu na dysfunkcje. Osoby uzdolnione plastycznie mogą przygotowywać się do egzaminów praktycznych i teoretycznych na ASP przy pomocy nauczyciela rysunku i malarstwa oraz historyka sztuki. Uczniowie, pod opieką nauczycieli, wydają gazetkę szkolną.
Przygotowaliśmy także zajęcia dodatkowe poza programem lekcyjnym, na których uczniowie mogą rozwijać umiejętności artystyczne, matematyczne czy historyczne. Prowadzimy także wolontariat - nasi uczniowie pracują w Miejskiej Bibliotece. Możemy także, dla zainteresowanych zorganizować inny typ wolontariatu.

Ad.4
Nasza szkoła korzysta z programów proponowanych przez różne instytucje propagujące kulturę. Od wielu lat uczestniczymy w kształceniu filmowym organizowanym przez kino MURANÓW. Bierzemy udział w imprezach organizowanych przez działający w Podkowie Dom Kultury.
W programie zajęć Wiedzy o Kulturze i języka polskiego przewidziane są wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy czasowe. Co roku angliści zabierają klasy na przedstawienia wystawiane w języku angielskim. Uczniowie w ciekawy sposób poznają kultury innych narodów Zapraszamy gości, którzy opowiadają o swoich tradycjach, np.: święto zmarłych w Meksyku, upodobania kulinarne Hiszpanów i.t.p. Często, na lekcjach języków obcych, prezentowane są filmy w jęz. oryginalnych, to też pozwala poznać inne narody i ćwiczyć rozumienie języka potocznego. Wycieczki integracyjne mają w swoim programie poznawanie miejscowych zabytków, kultury danego regionu i.t.p. Otworzyliśmy w naszej szkole galerię, pod nazwą Jaśminarium, która jest równocześnie małą salą lekcyjną, aby pokazywać w niej indywidualne prace uczniów, które są prezentacją ich różnorodnych zainteresowań.

Ad.5
Między naszymi uczniami nie ma niezdrowej rywalizacji. Każdy stara się osiągnąć wyniki, na miarę swoich możliwości. Uczą się w naszym liceum zarówno uczniowie, którzy przyszli do nas z bardzo dobrymi wynikami z gimnazjum, jak również osoby, które mają głęboką dysleksję, dyskalkulię . Mamy również uczniów z niesprawnościami ruchowymi.
Dbamy o to, aby nasi wychowankowie byli wrażliwi na problemy innych ludzi. Co roku więc organizujemy kupowanie prezentów świątecznych dla dzieci z domów dziecka. W tradycji szkoły od 1995 r. jest również impreza charytatywna wspomagająca okoliczne schroniska dla zwierząt "Wystawa psów kochanych". Zapoznajemy naszych uczniów, przy współpracy psychologa, z problemami osób niepełnosprawnych, chorych. Wykorzystujemy do tego typu zajęć, np. filmy fabularne, które obrazują różne schorzenia i sytuacje.

Ad.6
Prowadzone przez nas akcje są tak organizowane, aby uczniowie przygotowując np. własną wystawę, studniówkę czy inną imprezę samodzielnie podejmowali decyzje, opracowywali plan działania. W pracy przedmiotowej otrzymują również zadania, które mają ich uczyć gromadzenia informacji, przetwarzania ich. Klasy maturalne spotykają się z radnymi, aby poznawać ich pracę. Przygotowują się w ten sposób do czynnego i świadomego życia w demokratycznym społeczeństwie. Zwracamy uwagę uczniów na ważne wydarzenia w kraju i na świecie-najstarsza klasa, co tydzień przygotowuje informacje prasowe i prezentuje je na tablicy ogłoszeń.

                    POBIERZ:

                  
                      SZKOŁA

    ABC zajęc online w PLO60
                 instrukcje


              Logowanie

 
                   Catering
_________________________ 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2021

 


 

 WSPÓŁPRACUJEMY:

 

               Liceum Staszów