«maj 2022»
ponwtośroczwpiąsobnie
 1
2
3
45678
91011121314
15
16171819202122
232425262728
29
3031 

   

 

WSPÓŁPRACUJEMY:


            Liceum Staszów
 Najnowsze zdjęcia:

Pomagają nam: 
 

  Dziękujemy
Konsultacje

Drodzy uczniowie!

Rada Pedagogiczna postanowiła, że od lutego 2022 uruchomione zostaną konsultacje. Otrzymujecie możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych ONLINE Czym są konsultacje online?

- Są dodatkowymi godzinami, kiedy możecie spotkać się z nauczycielami z założenia mają one być pomocne po nieobecnościach, w momencie, kiedy nie rozumiecie jakiegoś materiału. Przeczytajcie regulamin i harmonogram - (nie są to dokumenty długie). Ich znajomość pozwoli uniknąć niepotrzebnych niespodzianek. 

Pamiętajcie :

1) Nie umawiajcie się na konsultacje, jeżeli jesteście chorzy
2) Jeżeli już umówiliście się, ale nie możecie być zgłoście ten fakt do godziny 12:00 popołudniu dnia roboczego poprzedzającego zajęcia przez dziennik LIBRUS. Brak takiego wpisu powoduje, że tracicie możliwość ponownego umówienia się z tym samym nauczycielem w kolejnym tygodniu

HARMONOGRAM

REGULAMIN KONSULTACJI ONLINE (pdf)

___________________________________________________________________________________

REGULAMIN ORGANIZACJI KONSULTACJ ONLINE DLA UCZNIÓW

PODKOWIAŃSKIEGO LICEUM NR 60

Konsultacje odbywać się będą zgodnie z „Harmonogramem konsultacji” i niniejszym regulaminem przygotowanym przez Dyrektora szkoły i nauczycieli poszczególnych przedmiotów. „Harmonogram konsultacji” zawierający informacje dotyczące dnia tygodnia i godziny umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły oraz przekazany za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

1. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać będą się online

2. Celem konsultacji jest:

a)      pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,

b)      pomoc uczniom, którzy z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dydaktycznych muszą samodzielnie opanować treści programowe,

3. Na konsultacje, uczeń przychodzi z konkretnym zagadnieniem, którego nie rozumie.

4. Nauczyciel przeprowadza w tygodniu jedną godzinę konsultacji (45 min)

5. Konsultacje odbywają się online, po godzinach obowiązkowych zajęć lekcyjnych w wyznaczonym przez nauczyciela w harmonogramie dniu i godzinach

6.Udział ucznia w konsultacjach jest dobrowolny i odbywa się według zasad:

a)      Udział w konsultacjach uczeń ZGŁASZA lub ODWOŁUJE wyłącznie przez DZIENNIK LIBRUS

b)      Zgłoszenie udziału w konsultacjach uczeń zgłasza 3 dni przed terminem z harmonogramu.  

c)       Odwołanie udziału w konsultacjach uczeń zgłasza do godziny 12:00 popołudniu dnia roboczego poprzedzającego zajęcia.

d)      Uczeń, który nie zgłosi się w umówionym terminie na konsultacje (bez uprzedniego odwołania) traci możliwość ponownego umówienia się z tym samym nauczycielem w kolejnym tygodniu.

7. Pełny harmonogram konsultacji publikuje się na stronie internetowej szkoły.

                    POBIERZ:

                  
                      SZKOŁA


    ABC zajęc online w PLO60
                 instrukcje


               Logowanie

 
             
                 Catering
 
           +48 665 084 973 
_________________________ 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2022