Kalendarium

 Kalendarium Podkowiańskiego LO nr 60 2020/2021
Kalendarium Podkowiańskiego LO nr 60

SEMESTR I (1.09.2020- 15.01.2021) 21tygodni
SEMESTR II ( 1.02.2021 – 25.06.2021) 21 tygodni   klasa III ( 1.02.2021- 30.04.2021) 13 tygodni

WRZESIEŃ
01.09   (wtorek) - Rozpoczęcie Roku Szkolnego- godz. 14:00 i 15.00 oraz
             Zebranie informacyjne rodziców  klasy pierwszej i trzeciej  godz. 17.00

02-04.09- Tydzień integracyjny- kulturowy/ dodatkowy plan zajęć /

03.09(czwartek) - Zebrania informacyjne dla rodziców w klasach II a i II b godz. 18.00

11.09- Rada Pedagogiczna godz.15.00 szkolenie zajęcia zdalne (Librus 16:15) oraz
30.09-02.10 – zajęcia integracyjne klasa I i II a i b ;  klasa III próbna matura

PAŹDZIERNIK

14.10 (środa) Dzień Edukacji Narodowej/ odpracowanie dnia wolnego 09-10.11.20)

LISTOPAD

09-10.11(poniedziałek, wtorek ) dni wolne od zajęć/

11.11 (środa) Święto Państwowe /Dzień wolny od zajęć/

20.11(piątek) Rada Pedagogiczna godz. 15.30/Prognozowane oceny śródroczne
         kl. I-III/ Zebrania dla rodziców klas I-III godz. 18.00

GRUDZIEŃ

22.12- (wtorek) uroczysta Wigilia szkolna godz. 18.00

23.12.2020 - 03.01. 2021 - zimowa przerwa świąteczna                  

 STYCZEŃ 2020

06.01(środa) Święto trzech króli / Dzień wolny od zajęć/

15.01(piątek) -Koniec semestru Rada Pedagogiczna godz. 15.30 oraz
                       Zebrania dla rodziców klas I-III -godz. 18.00

18.01 – 31.01– ferie zimowe

LUTY

          Studniówka klasa III

          PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE DLA KLASY III

19.02 (piątek)Spotkanie z Dyrektorem dla rodziców kandydatów do klasy pierwszej. godz. 18:00
           spotkanie organizacyjne w sprawie dnia otwartego

MARZEC

19.03 (piątek) -Dzień Otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej/ godz. 12:00- 16:00

26.03 (piątek) -Rada Pedagogiczna godz. 15.30

/Oceny roczne prognozowane dla klasy III/ Zebrania dla rodziców klasa III godz. 18.00  spotkanie organizacyjne w sprawie obchodów 30 lecia

KWIECIEŃ

01.04-06.04 -wiosenna przerwa świąteczna

23.04(piątek)- Rada Pedagogiczna godz. 15.30  /Zatwierdzenie ocen końcowych kl. III i wystawienie ocen prognozowanych rocznych kl. I-II oraz
           Zebranie dla rodziców klas I i II godz. 18.00

30.04- (piątek) godz. 15.00-  Uroczyste zakończenie roku klas trzecich
    

MAJ

01-3.05- Święto Konstytucji 3 maja- Dzień wolny

04.05- 24.05 - Egzaminy Maturalne, Klasa II”b” -sprawdzian wiedzy i umiejętności po klasie                           pierwszej i drugiej

28.05(piątek)- omówienie wyników sprawdzianu wiedzy i umiejętności  po klasie pierwszej i drugiej –  spotkania z rodzicami kl. II godziny ustalone indywidualnie

29.05(sobota) - Wystawa Psów Kochanych

CZERWIEC

03.06. Boże Ciało(czwartek)/ Dzień Wolny/ 04.06 (piątek) dodatkowy dzień wolny

18.06 - (piątek)  Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna godz. 15.30/ Oceny roczne  kl. I-II

21-24.06  - Kino Letnie,  Wyjazdy przedmiotowe

OBCHODY 30 LECIA PODKOWIAŃSKIEGO LICEUM NR 60 (program)

25.06- Zakończenie roku szkolnego godz.14.00/Rada podsumowująca rok szkolny   

Sobotnie poprawy 2020/2021 semestr I

Sobotnie poprawy 2020/2021 semestr II

                    POBIERZ:

                  
                      SZKOŁA

    ABC zajęc online w PLO60
                 instrukcje


              Logowanie

 
                   Catering
_________________________ 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2021

 


 

 WSPÓŁPRACUJEMY:

 

               Liceum Staszów