Zapraszamy!

.
Aktualności
2019.04.16 Narada Obywatelska o Edukacji

Wczoraj odbyła się Narada Obywatelska o Edukacji #NOoE w Podkowiańskim Liceum nr 60. I warto było. Przyszli rodzice, nauczyciele, społecznicy, dyrektorzy szkół podkowiańkich oraz uczniowie. Ogromnym wsparciem była obecność i głos Pani Krystyny Starczewskiej oraz Ewy Korulskiej  za co dziękujemy. Narada Obywatelska pokazała po raz kolejny, że potrafimy rozmawiać o szkole, nie tylko w dużych miastach, ale też w lokalnych społecznościach, wspólnie dorośli z młodzieżą. Zebraliśmy mnóstwo potrzeb, diagnoz i pomysłów na lepszą edukację. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Narady za udział i za mądry, wartościowy głos w tej ogólnokrajowej dyskusji. Szczególnie dziękuję wspaniałym moderatorkom i moderatorom:  Justynie Bułhak, Betty Majewskiej, Beacie Wróblewskiej, Ewie Iwanowskiej i Ewie Śnieżek Zdzisławowi Hofmanowi,  bez których spotkanie nie było by możliwe, tak jak i Jackowi Gralczykowi z grupy EduModeratorzy Pro Bono za natychmiastowe wsparcie debaty. Można jeszcze narady organizować szczegóły na stronie :Chcemy także by Narada Obywatelska o Edukacji:

- była dla uczestników obywatelskim doświadczeniem autentycznej, wspólnej rozmowy dotyczącej spraw publicznych
- pokazała, że w ważnych sprawach publicznych obywatelskie i oddolne działanie może przynosić rzeczowe i konstruktywne konkluzje
- pomogła w umocnieniu szkoły jako ważnego dla lokalnej społeczności miejsca lokalnej debaty

Jakie zagadnienia chcemy poruszać?:

1. Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?
2. Jak uczymy i wychowujemy? Jak motywujemy do nauki? jakich doświadczeń dostarczamy?
3. Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?
4. Jaki jest kształt wewnętrznych relacji w szkole w trójkącie nauczyciele - uczniowie- rodzice?
5. Jaka jest pozycja - status nauczycieli? Jakie są oczekiwania w stosunku do nich?