.

«maj 2022»
ponwtośroczwpiąsobnie
 1
2
3
45678
91011121314
15
16171819202122
232425262728
29
3031 

   

 

WSPÓŁPRACUJEMY:


            Liceum Staszów
 Najnowsze zdjęcia:

Pomagają nam: 
 

  Dziękujemy
Aktualności
2022.04.02 Pomoc dla obywateli Ukrainy podsumowanie/Резюме допомоги громадянам України

Minione tygodnie były niezwykle trudne, a zarazem pełne dobrych działań osób, chcących nieść pomoc uchodźcom z Ukrainy. Postawiliśmy podsumować nasze działania w tym czasie. Podkowiańskie Liceum od samego początku wojny na Ukrainie włączyło się w różnego rodzaju działania, mające na celu realną pomoc potrzebującym. Zorganizowaliśmy i dalej kontynuujemy spotkania integracyjne dla młodzieży przy grach planszowych (piątki godz.18.00) na które uczęszcza ok 18 osób w wieku od 13 do 18 lat. Na zajęcia z języka polskiego jako obcego (sobota) uczęszcza 30 osób (podzielonych na dwie grupy), natomiast z zajęć z rysunku korzysta 4 osoby.  W naszej szkole 3 uczniów z Ukrainy mieszkających na terenie Podkowy Leśnej ma możliwość korzystania z zajęć lekcyjnych w tygodniu, są to zajęcia przedmiotowe w szczególności język angielski. Wszystkie działania, które podejmujemy prowadzone są bezpłatne przez naszych nauczycieli, za co ogromnie dziękujemy. W pomoc włączyli się uczniowie wszystkich klas, podejmując działania jako wolontariusze na terenie szkoły (zbiórka artykułów, pomoc przy grach planszowych), jak i w mieście, z czego jesteśmy dumni i wdzięczni i za to również dziękujemy. 

Минулі тижні були надзвичайно важкими, і водночас насиченими добрими вчинками людей, які хочуть допомогти біженцям з України. Ми підвели підсумок нашої діяльності на той час. З самого початку війни в Україні Подів’янську середню школу залучали до різноманітних заходів, спрямованих на реальну допомогу нужденним. Ми організували і продовжуємо інтеграційні зустрічі для молоді на настільних іграх (п’ятниця о 18.00), в яких беруть участь близько 18 осіб віком від 13 до 18 років. Заняття з польської мови як іноземної (субота) відвідують 30 осіб (розбиті на дві групи), а в малюванні беруть участь 4 особи. У нашій школі 3 учні з України, які проживають у Підковій Лесній, мають можливість брати участь в уроках на тиждень, це предметні заняття, зокрема англійська мова. Усі заходи, які ми проводимо, безкоштовні нашими викладачами, за що ми дуже вдячні. До допомоги долучилися учні всіх класів, які волонтерами в школі (збирають статті, допомагають у настільних іграх) та в місті, чим ми пишаємося та вдячні їм і за це їм дякуємо..


                    POBIERZ:

                  
                      SZKOŁA


    ABC zajęc online w PLO60
                 instrukcje


               Logowanie

 
             
                 Catering
 
           +48 665 084 973 
_________________________ 


            Edycja 2014-2017


            Edycja 2018-2022