Zapraszamy!

.
Aktualności
2020.11.03 "Zrównoważone miasta Południa i Północy - nasza przyszłość"

Okres nauczania zdalnego to czas wielu ciekawych inicjatyw edukacyjnych w Naszej Szkole. Dlatego w dniu dzisiejszym uczniowie rozszerzający geografię uczestniczyli w warsztatach "Zrównoważone miasta Południa i Północy - nasza przyszłość". Zajęcia zostały zorganizowane dzięki patronatowi Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzącymi warsztaty Byli Pan Maciej Kałaska i Pani Małgorzata Grzegorczyk. Tematyka spotkania koncentrowała się na zrównoważonym rozwoju miast w kontekście społecznym, gospodarczym i urbanistycznym, na przykładzie czterech zespołów miejskich: Warszawy, Seulu, Meksyku i Marakeszu reprezentujących globalną północ i południe. Uczniowie pracując metodami interaktywnymi zapoznali się z przyrodniczymi czynnikami rozwoju miast, a także z  problemami demograficznymi i planistycznymi, z którymi borykają się władze miast oraz z możliwościami rozwiązania tych problemów. Podczas warsztatów wiele uwagi poświęcono roli turystyki w rozwoju współczesnych aglomeracji. Na zakończenie uczniowie stworzyli kodeks zrównoważonego rozwoju miast z punktu widzenia mieszkańca, przedsiębiorcy, turysty i włodarza..